Lot lakselobbyist sitte i fylkestinget og kjempe for næringen

Har makt: Deler av oppdrettsnæringen har engasjert seg sterkt imot den nye kystsoneplanen til fylkeskommunen,              men selv om deres egen PR-mann var politiker i salen som skulle avgjøre planen ble den ikke stoppet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Har makt: Deler av oppdrettsnæringen har engasjert seg sterkt imot den nye kystsoneplanen til fylkeskommunen, men selv om deres egen PR-mann var politiker i salen som skulle avgjøre planen ble den ikke stoppet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Fylkestinget lot lakselobbyisten Kjetil Hestad (Ap) behandle den nye kystsoneplanen, tross at fylkets egne eksperter mente at han var inhabil.

DEL

Da Fylkestinget skulle diskutere og vedta en plan som legger skarpe føringer for blant annet oppdrettsnæringen, ble det for en gangs skyld smått dramatisk i forsamlingen.

For lakselobbyisten Kjetil Hestad hadde fått beskjed av sine egne partifeller om å få sjekket ut sin habilitet før saken skulle behandles.

Selv følte Hestad at han ikke var inhabil, fortalte han fra talerstolen i fylkestinget.

Men fylkets juridiske ekspert på området, Bertil Søfteland, kunne fortelle politikerne at fagseksjonen på fylket vurderte det ganske så annerledes.

– Det er klart at Hestad bør fratre saksbehandlingen, som inhabil, sa han til forsamlingen.

Jobber som PR-mann

Bakgrunnen for Søftelands uttalelse er følgende: Ap-politiker Hestad var med i styringsgruppen for det første utkastet til planen da han var Tysnes-ordfører frem til valgnederlaget i 2015.

Etter at han ble vraket som ordfører har han jobbet som «miljø og samfunnskoordinator» for oppdrettsselskapene Lingalaks og Tombre Gruppen.

– Sammen med Kjetil skal vi bidra til å løfte en viktig næring for vår region opp og frem, skrev selskapene i pressemeldingen.

Men om han ikke fikk fortsette som ordfører, har han hele tiden vært innvalgt på fylkestinget.

Det er her rollene som folkevalgt i Hordaland og lakselobbyist ble problematisk, mente fylkets jurister.

Formålet med habilitetslovgivningen er å sikre at det tas korrekte avgjørelser, og at tilliten til de som fatter avgjørelser opprettholdes.

– En skal også beskytte de som tar beslutningene mot at det sås tvil om deres troverdighet. Det betyr at dere som ombudsmenn må tenke på hensynet utad, ikke bare til dere selv, forklarte jurist Søfteland.

Utga egen rapport

I prosessen frem mot forrige ukes vedtak, har selskapene som Hestad jobber for gjort en større innsats for å så tvil om det faglige grunnlaget til kystsoneplanen.

De fikk laget en egen faglig rapport kalt «Gjøvikrapporten».

Rapporten, som flere aktører i oppdrettsnæringen viste til i høringsrunden, retter skarp kritikk mot utkastet til kystsoneplan.

I Gjøvikrapporten hevdes det blant annet at kystsoneplanen går altfor langt i å skylde på oppdrettsnæringen når det kommer til genetisk forurensing – det vil si at oppdrettslaks blander seg med villaks.

– Konklusjonene i Gjøvikrapporten står i sterk kontrast til det som er gjeldende allmenn oppfatning rundt disse problemstillingene, står det i fylkets høringskommentar. De viser til at Kystsoneplanen støtter seg på havforskningsinstituttets funn.

Arbeidet med kystsoneplanen har skapt mye uro i bransjen og de berørte kommunene. Hestad har engasjert seg sterkt. I lokalavisen på Tysnes har han som ansatt for lakseoppdretterne argumentert kraftig imot planen.

Det må være opp til hver enkelt kommune hvordan de vil bruke sitt sjøareal, poengterte han i starten av måneden.

– Jeg kommer til å stemme imot kystsoneplanen, sa Hestad til Tysnesbladet.

Arbeiderpartiet imot

Det sa han til tross for at Arbeiderpartiet han er valgt inn for, er for planen. Ifølge kilder i Ap skal Hestad også ha sagt internt at han melder seg ut, dersom gruppen ikke gjorde som han ville.

Men da planen skulle behandles forrige uke, ble han anbefalt å få sjekket ut sin egen habilitet. Dette blant annet på grunn av hans rolle som blant annet pressetalsmann for de to oppdrettsselskapene.

Fylkets jurist på området ga en grundig forklaring på hvorfor de mente at Hestad var inhabil. Bertil Søfteland var opptatt av at fylkestingsrepresentantene måtte ta hensyn til hvordan saken ville bli oppfattet utad.

– Vil andre tenke at en er inhabil? Det er viktig, sa han etter å ha ramset opp at Hestad var ansatt i firmaer som har kjempet sterkt imot planene.

– Dette engasjementet er veldig relevant for dem som skal vurdere graden av tilknytning.

Motstandere på laget

Men da saken skulle opp til votering, ble det jevnt.

Og de som tok Hestads parti, og mente at han ikke var inhabil, det var motstanderne av planen:

Høyre, Frp, deler av Senterpartiet, og deler av KrF. Med en stemmes overvekt kjente de Hestad habil. Hestads eget parti, Ap, mente han var inhabil.

Hestad selv er sykemeldt for tiden, og ønsket ikke å gi et intervju.

Gruppeleder i Ap Roald Kvamme sier at det er Hestads rolle som samfunnskontakt for de omtalte selskapene i denne saken som har vært utfordrende for Ap.

– Ikke at han er tilsatt i selskapene. Derfor var det riktig av Hestad å be om en vurdering av sin egen habilitet. Arbeiderpartiet sin gruppe var enstemmig da vi støttet rådmannen si vurdering om at Hestad var inhabil.

– Hva tenker du om at Fremskrittspartiet og Høyre var enige om at Hestad var habil?

– De argumenterte for at rollen til Hestad, og arbeidet som er gjort på vegne av selskapene, ikke hadde noen betydning i denne saken. Det er jeg uenig med dem i.

Artikkeltags