Lerøy Fossen AS, som driver med videreforedling av ørret og laks, ble en del av Lerøy-familien etter oppkjøpet i 2006.

Fabrikken på Valestrandfossen i Osterøy kommune har rundt 150 ansatte. Nå ser bedriften seg nødt til å permittere 55 ansatte fra og med mandag 27. mars.

– Det er beklagelig at vi må gjøre dette, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group til BA.

Mangel på råvarer

– Årsaken er todelt. Det ene er en lav råvaretilgang på ørret i denne perioden, og det andre er noe svak ordreinngang, forklarer han.

Det var Bygdanytt som først omtalte saken.

Utfordringen med råvarer henger sammen med maksimal tillatt biomasse i sjø (MTB), forklarer konsernsjefen.

– På grunn av MTB blir uttaket ekstra høyt på høsten og lavere i første kvartal. Skal du drive med videreforedling må du ha stabil råvaretilgang. Dette har vi argumentert for tidligere, sier han med referanse til Lerøys gjentatte bønn til styresmaktene om mer fleksibilitet.

Les også: Milliardfest på børsen for Lerøy og Marine Harvest

– Ikke unormalt

For å avhjelpe en vanskelig markedssituasjon for ørretnæringen i Russland ble det i fjor besluttet å øke maksimalt tillatt biomasse med 20 prosent. Av den grunn hadde Lerøy Fossen jevnere tilgang på råvarer. Men dette var et engangstilfelle, forklarer Beltestad.

– Har dere tydd til permitteringer av samme grunn før?

– Ja, det har vi ofte gjort i andre regioner også på grunn av vanskelig tilgang på laks. Det er ikke unormalt og skjer nærmest årlig.

– Er det aktuelt med permitteringer andre steder i Lerøy-konsernet?

– Ikke akkurat nå, svarer Beltestad. 

Når det gjelder ordreinngangen må Lerøy gjøre en bedre salgsjobb, forteller Beltestad.

– Er det noen markeder som skiller seg ut?

– Det er jevnt over.

Nyheten om permitteringer kommer få uker etter at sjømatkonsernet la frem den ene rekorden etter den andre. Lerøy Seafood gir vedvarende høye laksepriser æren.

Les også: Lerøy til himmels på høye laksepriser