Forrige lørdag, utenfor Snilstveitøy i Rosendal, laget stormen «Lena» problemer for lakseoppdretterne i området.

– Sjøtroll Havbruk hadde fått en revne i den ene noten. Eide Fjordbruk har fått tre mindre hull i en not. Vi har grunn til å tro at en betydelig mengde laks har sluppet ut. De siste dagene har vi også fått flere meldinger om laks i elver i Os, Tysse og Etne, sier Geir Martin Kvamme ved Fiskeridirektoratet region Vest.

Han sier det er snakk om laks med en gjennomsnittstørrelse på 850 gram.

– Fisk på denne størrelsen som rømmer trekker vanligvis ikke opp i elver, fordi den ikke er kjønnsmoden. I tillegg er det sent i sesongen. Den kan imidlertid trekke mot elveoser. Det kan se ut som om en del av den rømte fisken også trekker opp i elvene, sier han.

All rømt laks som kommer opp i elevene for å gyte er uønsket, sier Kvamme.

VURDERER UTFISKE

Han forklarer at det først og fremst er større laks som trekker opp i elevene for å gyte, og at fisk som rømmer på denne størrelsen vanligvis utgjør en mindre risiko når det gjelder genetisk innblanding.

Han påpeker at alle rømningshendelser er uønsket og at det kan være tilfeldigheter om det er stor eller liten fisk i merden de rømmer fra.

Fiskeridirektoratet vil nå vurdere utfisking med Fylkesmannen for å få bort laksen.

– Vi skal ta det opp med Fylkesmannen i morgen da det foregår ikke et organisert gjenfangstfiske i elven ennå, sier han.

BEKYMRET FOR VILLAKSEN

Hobbyfisker Stig Gram Knutsen forteller til BA at han fisket 16 oppdrettslaks i Tysseeleven i løpet av noen timer mandag formiddag.

– Vi ser tydelig at det er oppdrettslaks. Sporen er hjerteformet og brystfinnene er klumpete. Det virker som om elvene blir invadert av disse krapylene. Dessuten får vi uvanlig mye fisk. Det er helt unaturlig, sier Knutsen.

Han forteller også om storfangst av oppdrettslaks i Oselven i helgen.

– Oseleven har en bærekraftig villaksstamme. Det kan ta skade av oppdrettslaksen, sier han.

Knutsen er overrasket over at laks på denne størrelsen trekker inn i elvene.

– På størrelsen ser det ut til at det er den rømte fisken etter stormen Lena. Det virker som om fisken søker inn mot elven selv om den ikke er kjønnsmoden, sier han.

Knutsen har merket fisken og sendt skjellprøver til biologer.

– Vi måtte sikre bevis på at dette skjer. Det er kjedelig å være fisker når slike sørgelige ting skjer, sier han.

– IKKE SIKKERT LAKSEN HAR RØMT

Eide Fjordbruk sa til BT i forrige uke at de tror at de to små hullene stormen medførte har ført til den store lakserømningen:

– For det første er det ikke sikkert at det har rømt laks. Med bakgrunn i størrelse på hullene, og at det ble reparert så raskt som overhodet mulig, er det i så fall snakk om et fåtall individer, sier talsmann Sondre Eide.