– Det er ikke avklart enda, men i så fall stemmer jeg i tråd med kompromisset som vi samlet oss om, sier Frølich til BA.

Det vil si at han støtter Bybane-avtalen som er gjort mellom Høyre, KrF og Frp. Avtalen som 17 av 23 representanter på det dramatiske gruppemøtet onsdag voterte over.

– STEMME ETTER EGEN OVERBEVISNING

Partiet hans er i oppløsning som følge av bystyresaken. Flere i Høyre har varslet at de kan komme til å stemme «etter egen overbevisning» i Bybane-saken.

Det betyr støtte til Arbeiderpartiets forslag om å legge Bybanen i tunnel ved Peter Motzfeldts gate.

Høyre og Frp er enige om å legge den inn ved Kjøttbasaren og KrF beholdt plassen i byrådet ved å støtte dette subsidiært.

Bare dersom dette forslaget får flertall og blir vedtatt i bystyret unngår man at byrådet går i oppløsning.

– Jeg vil råde folk til å stemme med gruppens flertall. Det vil altså jeg gjøre, og det tror jeg gruppen vil gjøre, sier Frølich til BA.

DET ER TRIST

Han føyer til at saken fremstår litt for kaotisk akkurat nå.

– Og det er trist, men sånn er demokratiet noen ganger. Når støvet har lagt seg tror jeg ting vil se bedre ut enn det gjør akkurat nå.

– Hadde du regnet med at det skulle gå så langt da du dro dette i gang?

– Denne saken må deles i to. Selve debatten om Bybanen, og forhandlingene etterpå. Den første delen var jeg som kjent aktiv i, og det synes jeg var en herlig debatt å være med på.

VONDT Å SE PÅ

Det Frølich mener er del to, forhandlingene som har foregått i rådhuset, sier han at han ikke kjenner til i detalj.

– Men det har fra utsiden vært litt vondt å se hvordan en god debatt har utviklet seg i en slik skarp tone. Jeg tror dette roer seg, og blir bra til slutt. Jeg skal prøve å bidra til det, sier han.

Onsdag hadde altså Høyre gruppemøtet der flertallet vedtok at de skulle samle seg bak kompromisset mellom byrådspartiene. 23 var tilstede. 8 av disse ville ikke binde gruppen til å stemme samlet.

En av dem som ikke ønsket dette var representanten Victor Norman.

– Jeg kommer til å støtte forslaget fra komiteen, og det sa jeg på gruppemøtet. Jeg har mitt standpunkt, men det må være riktig for andre å kunne ha sitt standpunkt, sier han.

ATLE FASTELAND OG ROBERT MONSEN

Det er nå to som har åpent gått ut i BT og sagt at de «vurderer» å stemme annerledes enn flertallet i gruppen. Høyres representanter Atle Fasteland og Robert Monsen.

– Hva tenker du om at de to, sammen med blant annet Frp og Ap, kan velte byrådet?

– Det er noe de må de vurdere selv, det er klart for alle hva konsekvensene av stemmgivningen kan bli. Jeg mener at kompromisset byrådet har gått inn for er godt. Det sikrer at Bybanen ikke går langs Bryggen, og det innebærer at byrådet kan holde sammen. Alle er tjent med den løsningen, sier Norman.

– Men andre må vurdere dette på sitt eget personlige grunnlag. De er valgt inn med ansvar for byen de bor i og jeg stoler på at de er sitt ansvar bevisst, sier Norman.

PARTILEDELSEN FØLGER MED

I går sa generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal, generalsekretær i Høyre, sier at partiets ledelse følger nøye med på hva som skjer i Bergen.

De er selvølgelig ikke fornøyd med situasjonen i Bergen der Høyres bystyregruppe kan velte sitt eget byråd.

– Sentralstyret har vedtatt at i viktige saker er regelen at kommunestyregruppene opptrer samlet, sa han til BA.

I Høyres kommunalpolitiske relglement heter det seg at «I saker der Høyres gruppe har inngått bindende avtaler med andre partier, slik som eksempelvis valgsaker og omforente budsjettpakker, forutsettes det at Høyres representanter stemmer samlet».

– SKULLE HATT EN SETNING

Atle Fasteland, en av de som vurderer å stemme mot gruppeflertallets vedtak i bystyret, sier at det som er fortvilende for ham er at de kan vinne saken, men tape vedtaket.

I et nøtteskall: Han tilhører flertallet som ikke vil legge Bybanen langs Bryggen, men det kan likevel komme til å skje hvis det ikke lar seg gjøre å legge Bybanen inn ved Kjøttbasaren.

– Det å eventuelt felle byrådet er en forferdelig tanke, men jeg skulle så gjerne hatt inn den lille setningen om at Bryggen skal være Bybane-fri, sier Fasteland.

Det pågår i Høyre, og mellom partiene, hektisk virksomhet opp mot bystyremøtet på tirsdag.

– Jeg får sikkert mange telefoner i løpet av helgen, sier Fasteland til BA.