«Oslo skal få halve t-banen. Da bør Bergen få halve Bybanen»

Harald Schjelderup synes regjeringspartiene lokalt kjemper for lite for et  statlig bidrag på 50 prosent av Bybane-byggingen til Åsane.

Harald Schjelderup synes regjeringspartiene lokalt kjemper for lite for et statlig bidrag på 50 prosent av Bybane-byggingen til Åsane. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Aps Harald Schjelderup mener regjeringen signaliserer forskjellsbehandling mellom hovedstaden og Bergen.

DEL

Omlag samtidig som Bergen skal bygge Bybanen til Åsane, skal Oslo bygge T-bane til Fornebu.

Prisen er ganske lik, men bare for Oslos har samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sagt at staten vil ta halve regningen.

På spørsmål fra lokalavisen i Bærum, Budstikka, om løftet om 50 prosent statlig bidrag ligger fast, svarer statsråden: «Ja, det er et løfte som vi har gitt». 6,5 milliarder kroner er t-banen løselig beregnet til å koste.

– Samferdselsministeren har gjentatt løftet om finansiering, og det er en god nyhet, uttalte Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) til Dagens Næringsliv denne uken.

For Bergens og Bybanens del har signalene vært noe annerledes. Først uttalte statsråd Solvik Olsen i BA at om man velger man en unødvendig dyr løsning «er det fra statens side ikke noen garanti om 50 prosent medfinansiering, dersom vi ser at man kan få til samme frekvens og tilbud til halve prisen».

– Da vil vi helle mot å si at vi kan gi 50 prosent av den rimeligste løsningen.

Disse signalene ble repetert av statssekretær John-Ragnar Aarset som var i Bergen på en byutviklingskonferanse i midten av januar.

– Regjeringen tar ikke halve regningen dersom Bergen velger en ekstravagant løsning, sa han.

NYE ANSLAG

For ikke lenge siden kom det ut et notat som beskrev prisene ved de ulike bybaneløsningene på nytt.

Her går det frem at det dyreste tunnelalternativet koster 1,6 milliarder kroner mer enn dagalternativet som byråd Filip Rygg, fagetaten og fylkeskommunen vil ha.

Dersom byrom og gater skal rustes opp på samme måte som en Bybane i dagen automatisk innebærer vil prisen på tunnelalternativet bli nesten 2 milliarder kroner høyere.

Prisen har gått fra litt under 6 til nesten 8 milliarder kroner.

Skal staten være med og betale 50 prosent av dette, blir ekstrautgiften deres mellom 800 millioner og en milliard kroner. Bilistene skal ta den andre halvparten av regningen.

OSLO FÅR JERNBANE

Aps Harald Schjelderup kommenterer at staten i tillegg å bygge t-bane skal bruke massivt med midler til jernbanen på det sentrale Østlandet de neste årene.

– Nå er det på tide Erna blar opp for Bergen. Og det må gjøres uavhengig av hvilken trasé vi velger for bybanen. Utsagnets til statssekretæren fra Høyre om at tunnel i sentrum er ekstravagant, et helt hinsides, mener Schjelderup.

– Hva er hinsides med det?

– Vi skal bygge et helhetlig system med bybane og veier som skal stå seg i femti og hundre år. Da er ikke prisforskjeller på mellom 500 millioner og en milliard verken luksus eller påkostet. Vi må velge det beste alternativet for Bergen, ikke for en hver pris det billigste.

OL KAN HJELPE T-BANEN FREM

I Oslo diskuteres det om et OL i byen, til en statlig prislapp på over 20 milliarder kroner, vil hjelpe ytterligere til på utbyggingen av T-banen. De er også enige med Akershus fylke og Bærum kommune om konseptet: En t-bane fra Fornebu til Lysaker, Skøyen og Majorstua.

I Bergen er det ingen enighet om hvordan Bybanen skal gå til Åsane. Schjelderup mener byråd Filip Rygg og Høyres gruppeleder Dag Skansen velger en dårlig politisk strategi for Bergens del.

– De bruker mye tid på å snakke om bompenger og hvor dyrt og vanskelig det blir om vi bygger tunnel under deler av sentrum. Vi burde først og fremst stå tverrpolitisk sammen om vår by sitt krav til regjeringen: At staten betaler minst halvparten av videre utbygging av bybanen, sier Schjelderup.

Dag Skansen sier til BA at han på sett og vis er enig med Schjelderup.

– MÅ FÅ KRITERIER FOR BIDRAG

Men han mener en «50 prosents»-regel blir feil, og han mener det er misvisende at diskusjonen i Bergen først og fremst har gått på kostnader.

– Vi har diskutert om Bybanen skal gå langs Bryggen eller ikke. Men kriteriene for statens bidrag bør klarlegges tydeligere fra samferdselsministeren. I Bergen har vi en spesiell topografi, og vi har fredede kulturminner som gjør at en det å bygge en bybane her er dyrere enn det man står overfor i Trondhjem og Stavanger. Det bør staten kunne ta hensyn til, mener Skansen.

Filip Rygg poengterer at det er første gang en regjering vil bidra markant til å bygge Bybanen i Bergen.

– Vi skal ikke bare til Åsane, men også til Fyllingsdalen, samlet sett vil vi derfor ha behov for enorme statlige bidrag, sier han.

Han advarer også mot at bompengene vil bli for høye, dersom de dyreste løsningene velges.

– Allerede i dag tar vi som bergensere en stor del av utgiftene for veier, broer og bybanen her vest. Jeg tar derfor ikke lett på å pålegge bergenserne nye milliardbeløp dersom det finnes andre og bedre løsninger.

Artikkeltags