Overtok verftet og slo det konkurs

Av
Artikkelen er over 16 år gammel

I 111 år har Mjellem & Karlsen drevet verft. Carl Fredrik Seim (28) brukte fem uker på å slå verftet konkurs. Ved hjelp av konkursen kan Seim bli kvitt gjeld, eller frigjøre arealet til boliger.

DEL
De 411 ansatte ved verftet er alle bedt om å møte på jobb i dag, men driften er over på Mjellem & Karlsen Verft.

Bare hvis bostyret finner at det er verdt å forsette noe av driften, vil de ansatte ha en jobb å gå til.

LANGSIKTIGHET
Helt siden mars har eiendomsinvestor Carl Fredrik Seim forsikret at han er en langsiktig eier som vil fortsette driften ved verftet. Men selv om kjøperne har hatt innsikt i selskapet i lang tid, hevdet Seim i går at konkursen kom som en overraskelse.

Ifølge Seim var det den høye kronekursen og bortfallet av en skattefordel for verftet som førte til at styret bestemte seg for å begjære selskapet konkurs.

– Men vi ser at noen synes at det kom fort, innrømmer Seim på spørsmål.

Han hevdet likevel at kritikerne ville forstått kursen dersom de hadde hatt innsikt i regnskapet.

FIKK IKKE PENGER
Hans egne ansatte, som lager regnskapet, hadde derimot foreslått fortsatt drift, da Mjellem & Karlsen Verft AS hadde styremøte i går.

Direktør Paal Martens i Mjellem & Karlsen Verft AS foreslo at driften skulle forsette, men det forutsatte at de nye eierne ville bidra med penger.

Seim sa nei, og styret hadde ikke noe annet valg enn å begjære selskapet konkurs.

– Har du gjort deg upopulær nå?

– Jeg tror at folk skjønner at man ikke kan drive med underskudd. Jeg har sagt at jeg vil drive verftet så lenge det er lønnsomt, sier Seim.

BYKJERNEVERFT
Han ville i går ikke si om han nå har planer om å bruke industriområdet til boliger eller andre ting enn verftsdrift, men stilte seg bak styret, som vil se på løsninger for å sikre videre drift på området.

Seim sier likevel at tomten har stort potensiale som boligformål, men understreker at ingen avgjørelse er tatt om hva som skal skje videre med eiendommene.

– Det er ikke det optimale stedet å drive verft. Det er vel ikke mange andre verft som ligger i bykjernen, sier Seim til BA.

Mjellem & Karlsen Verft AS eier ikke selv verken tomt eller utstyr. De verdiene kontrolleres av eierselskapet Mjellem & Karlsen AS, delvis gjennom datterselskapet Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling. Det er også morselskapet som har de store verftsoppdragene, blant annet i tilknytning til de nye fregattene.

KUNNE FÅTT OPPDRAG
Mjellem & Karlsen Verft AS har en total gjeld på rundt 160 millioner kroner, men bare 15 millioner kroner av gjelden er forfalt.

Økonomidirektør Morten Iversen i Mjellem & Karlsen Verft AS anslår verdiene i selskapet til rundt 110 millioner kroner.

Selskapet gikk med åtte millioner kroner i overskudd i første halvår, men ligger ifølge Seim nå an til et underskudd på 4,6 millioner kroner.

Dersom verftet går med underskudd, mister det også en skattefordel på mellom 30 og 40 millioner kroner, og det var denne summen Seim nektet å gå inn med.

– Men er det ikke slik at verftet kan få oppdrag dersom noen er villige til å bidra med kapital?

– Jo, for å bygge et skip trengs gjerne et byggelån på flere hundre millioner kroner. Med den svake likviditeten verftet har hatt de siste årene, er det vanskelig å få uten at noen skyter inn kapital eller stiller garantier, sier økonomidirektøren.

Artikkeltags