Reaksjonene har vært mange etter at Rune Øygard torsdag i Eidsivating lagmannsrett ble dømt til ett år og tre måneders fengsel for overgrep mot barn under 16 år. Blant dem som er opprørte over resultatet av straffesaken, er Rødt-politiker Anna Kathrine Eltvik, som holdt appell under en demonstrasjon lørdag. Demonstrasjonen fant sted ved den blå steinen, og gikk under parolen "Ta overgrep på alvor". Partifelle Torstein Dahle ga i en e-post uttrykk for at demonstrasjonen hadde Rødt i ryggen, etter at dette ble diskutert på partiets landsmøte.

«Landsstyret i Rødt synes det er et godt initiativ når det i dag arrangeres en demonstrasjon i Bergen under parolen "Ta overgrep på alvor". Dette samsvarer med Rødts prinsipielle syn.

Beste hilsen Torstein», het det i mailen.

– Jeg synes at avviklingen var veldig fin, og at de unge jentene som tok initiativ til å arrangare det, satte en veldig fin ramme ryundt det. For det er jo en ung jente dette handler om, sier Eltvik til BA. Initiativtakeren var Sara Marie Skaug Bjørkly i Kvinneaktivistene, som roses av Rødt-politikeren for tiltaket.

– Hun er en fantastisk jente med masse godt engasjement, som brenner for mange saker.

– TILTAK MÅ TIL

I Eltviks appell, som kan leses i sin helhet på hennes blogg, uttalte politikeren blant annet at dommen «er symptomatisk for utfallet i en rekke saker der jenter er utsatt for overgrep. Alle de som er utsatt for eller akkurat nå blir utsatt for overgrep, har fått et budskap om at det ikke er så alvorlig det de må tåle».

Eltvik tar til orde for særskilte tiltak for å bedre situasjonen for overgrepsutsatte.

«Ikke bare må hjelpeapparatet for overgrepsutsatte bygges ut, men dommere, politifolk og jurymedlemmer må kurses av fagfolk og øke sin forståelse for hva slike forbrytelser innebærer. Og så er det på høy tid at vi bygger opp et nasjonalt sedelighetspoliti, hvor man har kompetanse nok til å etterforske saker som anmeldes skikkelig», sier hun, og tilføyer:

«Det er feil, og det må vi som et samfunn i rettferdighetens navn se og gjøre noe med.»