Petroleumstilsynet skal granske gassulykken

Seks personer ble sendt til sykehus etter gassulykken.

Seks personer ble sendt til sykehus etter gassulykken. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

En 17-åring er alvorlig skadd etter å ha pustet inn giftig gass ved Statoils anlegg i Øygarden. Nå skal Petroleumstilsynet granske hva som gikk galt.

DEL

To skoleelever på 17 og 18 år, tre ansatte ved anlegget og en brannmann ble sendt til sykehus etter gasslekkasjen ved Stureterminalen i Øygarden kommune onsdag ettermiddag.

Klokken 1040 torsdag opplyser Helse Bergen at tilstanden til 17-åringen er bedret, fra kritisk til alvorlig. De fem andre som ble sendt til sykehus er alle betegnet som lettere skadet.

Sjekker mulige regelbrudd

– Torsdag morgen besluttet vi å iverksette granskning av ulykken, sier Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet, til BA.

– Vi går inn fra myndighetsperspektiv og ser på de direkte og bakenforliggende årsakene til ulykken, og vurderer disse opp mot eventuelle regelverksbrudd og andre avvik fra regelverket, sier Anda videre.

– Starter granskningsarbeidet umiddelbart?

– Nokså raskt vil et granskningsteam bestående av personer med relevant faglig bakgrunn reise til anlegget. De vil begynne arbeidet med å snakke med folk og gå gjennom området for å danne seg et bilde av situasjonen, svarer Anda i Petroleumstilsynet.

– Preget av det som har skjedd

Dette kommer i tillegg til Statoils interne granskning.

– Vi tar denne hendelsen på største alvor. Statoil har besluttet å gjøre en konserngranskning. Det vil si på øverste nivå vi kan granske på internt i selskapet, sier pressetalsmann Ole Anders Skauby i Statoil til BA. 

– Er det normal aktivitet på terminalen?

– Det er klart at vår organisasjon er preget av denne alvorlige hendelsen. Renseanlegget som tanken er en del av er sperret av. Organisasjonen må få tid og anledning til å bearbeide at det har skjedd en alvorlig hendelse. Det er vanlig drift med de tilpasninger som disse hensyn krever, svarer Skauby.

Pressetalsmannen opplyser videre at Statoil har personer til stede på Haukeland som følger opp de involverte og deres pårørende.

– Det er viktig for oss å ta vare på alle berørte og påse at noe slikt ikke skjer igjen, sier Skauby.

Samarbeider med politiet

Politioverbetjent Per Algrøy ved Sotra og Askøy lensmannskontor bekrefter at de samarbeider med Petroleumstilsynet og Statoil.

– Vi får også hjelp av krimteknisk i byen. Ellers bruker vi det av ressurser som er nødvendig, forteller Algrøy.

Det ble gjort tekniske undersøkelser på ulykkesstedet onsdag, og det vil bli gjort flere torsdag.

– Det er også aktuelt med avhør av de involverte, samt andre som kan være aktuelle. Når vi kan gjennomføre dem må vurdere ut ifra tilstanden, sier Algrøy.

Han ønsker ikke si noe mer om selve hendelsesforløpet eller rollene til de involverte.

– Det er for tidlig å si. Først må etterforskningen gå sin gang.

Øvde nylig på gasslekkasje

Senest onsdag i forrige uke gjennomførte brannvesen, politi og helse en felles øvelse med Statoil på hvordan de skal håndtere en gasslekkasje på Stureterminalen.

– Arbeidsfordelingen er slik at Statoil håndterer avstengning på grunn av at det er så teknisk, og vi bidrar med brann, redning og førstehjelp, sier Jan Gaute Haug, brann- og beredskapssjef i Øygarden. 

Elever på utplassering

Hordaland fylkeskommune jobber nå med å forberede oppfølging av elever og lærer fra skolen til de to lærlingene, når skolen gjenopptas etter høstferien.

– Rektor har vært i kontakt med den ene eleven som er lettere skadd, samt begges foresatte. Fylkeskommunen har også fulgt opp individuelle klassekamerater som er bekymret, forteller regionsleder ved opplæringsavdelingen og fungerende utdanningsdirektør i fylkeskommunen, Sissel Øverdal.

Elevene skal ha tatt yrkesfaglig fordypning og har vært utplassert hos Statoil.

– Skolene har ulike avtaler. Noen ganger er man utplassert i uker om gangen, mens det noen ganger er en dag i uken. Disse skal ha vært utplassert hos Statoil i en lengre periode, opplyser Øverdal.

Hun er nå opptatt av å jobbe etter rutinene fylkeskommunen har utarbeidet.

– Samtidig skal vi vise følsomhet for de pårørende. Vi håper inderlig at det går bra med den unge gutten.

Stureterminalen

Stureterminalen i Øygarden kommune drives av Statoil.

Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang oljerørledning og råolje fra Grane-feltet via en 212 kilometer lang oljerørledning.

Terminalen har også et anlegg for gjenvinning av flyktige gasser.

Prosessanlegget på terminalen gjenvinner de letteste komponentene fra råoljen og disse blir tatt ut i LPG-mix (Liquefied Petroleum Gases) og Nafta.

Anlegget omfatter to kaianlegg og årlig anløper 150-160 oljetankskip og LPG-tankskip.

Kilde: Statoil

Artikkeltags