Klokken 1605 ble gasslekkasjen ved H2S reaktor ved Statoils anlegg på Sture i Øygarden oppdaget og meldt til kontrollsenteret ved anlegget. Det ligger omkring hundre meter fra tanken.

Personell fra kontrollsenteret rykket umiddelbart ut derfra samtidig som nødetatene ble varslet.

LES OGSÅ: Petroleumstilsynet skal granske ulykken

Seks personer

Tanken er en del av renseanlegget ved Stureterminalen hvor man renser oljeholdig vann som kommer inn sammen med oljen fra Nordsjøen.

– I denne tanken fjernes sulfat fra det oljeholdige vannet i en biologisk prosess, før vannet blir tatt videre til andre deler av renseanlegget før det til slutt slippes ut i sjøen, forklarer Skauby som møtte pressen på Sture torsdag ettermiddag.

– Hva vet dere om hendelsen så langt?

– Det vi vet nå, er at fem personer var ved og på tanken, og at de på et eller annet vis har blitt eksponert for gassen hydrogensulfid. Vi kjenner ikke til bakgrunnen for at de var der, eller årsaken til at dette skjedde, det er det vi nå skal undersøke i den granskingen som er satt i verk, sier mediekontakt i Statoil, Ole Anders Skauby til BA.

Han sier det så langt er uklart hvor mange av de fem som faktisk befant seg oppå tanken hvor gasslekkasjen oppsto.

– Dette er detaljer vi må få klarlagt. Vi ser veldig alvorlig på denne situasjonen. Vi har her en hendelse hvor fem personer er skadet. Vi har satt i gang gransking på konsernnivå, og vi skal komme til bunns i hva som har skjedd og hvordan, sier Skauby.

I tillegg til de fem arbeiderne, ble en 22 år gammel brannmann eksponert for gass, og er innlagt på Haukeland.

Driftsforstyrrelser

To av de skadde, deriblant en 17 år gammel elev som etter ulykken ble betegnet som kritisk skadet, hadde arbeidspraksis på anlegget da ulykken skjedde.

– De vil alltid være under overvåking av kyndig personell, og vil aldri løse oppgaver på egen hånd. Vi synes dette er en fin måte å vise ungdom hva slags arbeid som gjøres ved et anlegg som her på Sture, sier Skauby.

– Var det noe galt ved tanken før ulykken skjedde?

– Det var noen driftsforstyrrelser natt til onsdag, og i den forbindelse ble det utført arbeider ved tanken tidligere på dagen. Men vi vet ikke hvorfor disse arbeiderne var der på det tidspunktet de var der.

– Hva vet du om denne ventilen som var åpen?

– Det er en utlufting av tanken på toppen, mer detaljer rundt årsak vil vi søke å få svar på gjennom granskingen. Jeg vil ikke spekulere i hva som har skjedd, sier Skauby.

Se hele intervjuet i videoen under:

Skal lære

Han sier sikkerhet er viktig for selskapet.

– Det skal være sikkert å være på jobb eller besøke Statoil, og vi gjør alltid risikovurdering av arbeid som skal utføres ute på anlegget. Det blir feil av meg å spekulere i hvilke vurderinger som har vært gjort i forkant av dette arbeidet. Men sikkerheten er i forsetet og har alltid førsteprioritet hos oss. Vi setter aldri i gang risikofylte operasjoner uten først å ha gjort en grundig risikovurdering, sier Skauby.

Nå er han opptatt av at selskapet skal lære av onsdagens ulykke.

– Hva kan du si om gassen arbeiderne ble utsatt for?

– Hydrogensulfidgass er en giftig gass som dannes i forbindelse med at det oljeholdige vannet renses i denne tanken. Det er en giftig gass som normalt ikke skal finnes i så store konsentrasjoner der det finnes personer. Det er med denne som med andre giftige gasser; jo høyere konsentrasjon, jo høyere fare for skade. Vi vet ikke noe om konsentrasjonen per nå, og jeg ønsker heller ikke å spekulere i det, sier han.

Vil ha raskt svar

Situasjonen er fortsatt alvorlig for den yngste av de seks som ble skadet.

– Vi er glade for at tilstanden er endret fra kritisk til alvorlig, og vi vil fortsette å følge opp ham og familien hans, sier Skauby.

Petroleumstilsynet har nå kommet til anlegget, og Skauby vil ikke svare for hva tilsynet skal gjøre. Statoil vil bruke den tiden som de anser nødvendig for å få brakt på det rene hva som skjedde og hvorfor.

– Vi ønsker svar så raskt som mulig, men vi vil bruke den tiden det tar for å gå grundig til verks.

André Hellesøy jobber ved Stureterminalen.

– Det har aldri tidligere skjedd tilsvarende ulykker ved den tanken, sier han til BA.