Skjerper inn p-reglene i sentrale deler av Bergen

Snart forsvinner muligheten til å ha to parkeringstillatelser per boenhet i sentrum. I tillegg må besøkende elbiler betale i boligsoner, hvis byrådet får gehør.