Beboere mener parkering skaper klasseskille på Nymark

Parkeringsplasser som forsvinner, studentbråk, fremmedparkering og uenighet med kommunen gjør at enkelte barnefamilier har lyst til å flytte fra Nymark.