Gå til sidens hovedinnhold

Pasient vurdert av medisinstudent

Artikkelen er over 8 år gammel

Begikk selvmord like etter innleggelse

Fylkesmannen i Hordaland har opprettet tilsynssak etter at en tvangsinnlagt pasient som hadde forsøkt å ta livet sitt, klarte å gjennomføre det på Sandviken sykehus like etter innleggelse.

Pasienten ble innlagt på akuttmottaket på Sandviken sykehus 18. juli i år klokken 2300. I forkant av innleggelsen forsøkte pasienten å kutte seg i høyre håndledd og på halsen.

UNDERSØKT AV STUDENT

Han ble brakt til legevakten. Utfra mistanke om rusutløst psykose med selvmordstanker ble pasienten søkt tvangsinnlagt ved Sandviken sykehus.

Der ble pasienten møtt en en medisinerstudent som gjorde en vurdering av selvmordsrisikoen.

Ifølge et notat fra Sandviken sykehus uttalte pasienten like etter innkomst i sykehuset at han var fullt orientert, beskrev stemningsleie som sånn passe, oppga av han hørte ubehagelige stemmer, følte at alle var ute etter ham, hadde selvmordstanker, men ingen konkrete planer ved innleggelsen.

HYPPIG TILSYN

Det ble besluttet å observere mannen hvert tiende minutt når han var våken, og hvert tyvende minutt ved søvn.

Ifølge notatet virket han ikke nedstemt da han la seg og sovnet klokken 0100. Han skal gjennom natten ha blitt tilsett hvert tyvende minutt. Da pleierne kom inn på rommet hans kokken 0530 ble han funnet livløs på badet.

På et møte med Fylkesmannen kort tid etter hendelsen vises det til at selvmordsrisikoen ble foretatt av en legestudent med lisens. Det fremkommer også at det er «usikkert om bakvakt ble orientert om pasientens tilstand».

Dødsfallet ble meldt til Helsetilsynet.

«Vi har, i samråd med Fylkesmannen i Hordaland vurdert den informasjonen som vi har fått om den varslede hendelsen. Vår vurdering er at hendelsen var alvorlig og uventet», skriver Astrid Sponheim Hunderi, fungerende fagsjef i Helsetilsynet i en e-post.

Pasienten hadde ikke tidligere vært innlagt på psykiatrisk sykehus. Han var LAR-pasient.

IKKE AVSLUTTET

Kristin Jordheim Bovim, klinikkdirektør ved psykiatrisk klinikk i Helse Bergen, sier til BA at de avventer avgjørelsen fra Fylkesmannens med interesse.

– Vi vil selvfølgelig rette oss etter eventuelle merknader fra tilsynsmyndighetene, men denne saken har foreløpig ikke medført noen endringer. Vi har gode rutiner på dette, i tråd med de nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord, sier Bovim.

Hun sier at nærmere 60 prosent av alle innleggelsene i psykiatrisk klinikk er selvmordsrelatert. Selvmordsvurderinger foretas normalt av leger og psykologer. Medisinstudenter som har sommerjobb får også gjøre slike vurderinger.

– Medisinerstudentene som har sommerjobb hos oss, er i sitt siste år før de er ferdige leger. De har avsluttet eksamen i psykiatri, og går gjennom opplæring på obligatorisk introduksjonskurs samt får veiledning daglig ved å gå sammen med erfarne overleger og psykologspesialister, sier Bovim.

Både studenter og leger i spesialisering blir oppfordret til å kontakte bakvakten i alle saker hvor de er det minste i tvil om tiltak, eller vurderinger.

– Bakvakten ble kontaktet i dette tilfelle også, understreker hun.