Det sier leder i Politiets Fellesforbund i Vest, Kjetil Rekdal til BA.

Han er tillitsvalgt for varslerne.

Advokatfirmaet Wiersholm fikk i oppdrag fra Justisdepartementet å gjennomføre granskningen.

I rapporten slår firmaet selv fast at granskninger ikke alltid er det beste virkemiddel i saker som gjelder arbeidsmiljøproblemer.

Ønsker varslerombud

«Arbeidsgiver bør i slike saker nøye seg med å kartlegge problemenes omfang slik at arbeidsgiver har tilstrekkelig kunnskap til å iverksette nødvendige tiltak, istedenfor å iverksette granskninger», heter det i rapporten.

– Vi ønsker at det blir opprettet et varslerombud, slik at ansatte kan ha et sted å gå til, få råd og veiledning om der er en varslingssak og hvordan den skal behandles, sier Rekdal til BA.

Syv problemområdet

Det er allerede satt i gang et arbeid i tråd med pålegg fra Arbeidstilsynet om syv problemområder innenfor HMS (Helse miljø og sikkerhet).

– Vi er på vei til å opprette en varslingsgruppe som skal være et supplement til det ordinære varslingssystemet. Tanken er at personer som ikke vil varsle ledere eller tillitsvalgte kan gå direkte til gruppen for å få råd.