Slik var den dramatiske nødsamtalen

Den tiltalte snakket med politiets nødtelefon i over syv minutter drapsnatten.