Ber om fire og et halvt års fengsel for tiltalt 18-åring

Forsvarer er sterkt uenig med påtalemyndigheten og krever ungdomsstraff.

DEL

Flere av voldshandlingene fremstår blind vold, der ofrene regelrett blir overfalt på åpen gate, ifølge tiltalen.

Totalt 13 personer har status som offer i saken. Tre av dem ble slått bevisstløse.

Vil verne samfunnet

Politiadvokat Alexander Gonzalo Sele i Vest politidistrikt opplyser til BA at påtalemyndigheten har lagt ned påstand om ubetinget fengsel i fire år og seks måneder.

– Påtalemyndigheten mener at i denne saken må det reageres med ubetinget fengsel grunnet voldens omfang og grovhet, og fordi samfunnet har behov for vern. Det skyldes at her er utøvet mye blind vold med en del store skadefølger, sier politiadvokat Sele.

Når det er sagt, nevner han at det ikke finnes mye rettspraksis på ungdom som har utøvd så omfattende og grov vold i det offentlige rom.

– Altfor høy påstand

– Jeg mener påstanden er altfor høy og at han bør idømmes ungdomsstraff, sier tiltaltes forsvarer, advokat Laila Kjærevik.

Hun viser til at lovbryteren var under 18 år på handlingstidspunktet, og mener også at også øvrige vilkår i straffeloven for å idømme ungdomsstraff er innfridd.

Videre understreker forsvareren at også Kriminalomsorgens personundersøkelse av tiltalte konkluderer med at 18-åringen er egnet for ungdomsstraff.

– Det ble dokumentert i retten, påpeker hun.

I tillegg mener Kjærevik at riksadvokatens notat til påtalemyndigheten om retningslinjer vedrørende ungdomsstraff støtter hennes sak.

Ungdomsstraff

Ungdomsstraffen er enstemmig vedtatt av Stortinget og trådte i kraft 1. juli 2014.

Ungdomsstraffen er et alternativ til fengsel og strengere samfunnsstraffer og retter seg mot unge mellom 15 og 18 år som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Straffereaksjonen bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess, og gjennomføres i konfliktrådets regi. Ungdommene skal blant annet delta på møter der alle berørte parter og representanter fra skole, barnevernet, politiet og kriminalomsorgen skal være tilstede.

For å redusere faren for ny kriminalitet, skal det tilbys ulike kriminalitetsforebyggende tiltak.

Artikkeltags