Politiet frikjent i varslersaken

Spesialenheten for politisaker konkluderer med at ingen i Hordaland politidistrikt har brutt arbeidsmiljøloven i sin håndtering av varsleren Robin Schaefer (innfelt) i etterkant av drapet på Monika Sviglinskaja (8).

Spesialenheten for politisaker konkluderer med at ingen i Hordaland politidistrikt har brutt arbeidsmiljøloven i sin håndtering av varsleren Robin Schaefer (innfelt) i etterkant av drapet på Monika Sviglinskaja (8).

Av , og
Artikkelen er over 2 år gammel

Spesialenheten for politisaker konkluderer med at ingen av politi-toppene har gjort noe straffbart i sin håndtering av varsleren Robin Schaefer i etterkant av drapet på Monika Sviglinskaja (8).

DEL

Spesialenheten ble koblet inn i sommer for å etterforske ansatte i Hordaland politidistrikt for mulige brudd på arbeidsmiljøloven for deres håndtering av varsleren Robin Schaefer.

Spesialenheten har nå henlagt sakene mot tidligere politimester Geir Gudmundsen, tidligere politimester John Reidar Nilsen, visepolitimester Gunnar Fløystad, påtaleleder Sidsel Isachsen, tidligere leder vold- og sedelighetsseksjonen, Rigmor Isehaug, og politistasjonssjef Olav Valland.

«Spesialenheten har ikke kommet til at Schaefer har vært utsatt for behandling som kan føre til straffansvar for Hordaland politidistrikt eller ansatte i Hordaland politidistrikt for brudd på arbeidsmiljøloven», skriver Spesialenheten i sin rapport.

Monika-saken

Åtte år gamle litauiske Monika Sviglinskaja ble funnet død hjemme i Sund på Sotra i Hordaland 14. november 2011. Spor på åstedet utløste drapsetterforskning.

Saken ble henlagt etter ni måneder, da politiet konkluderte med et trolig selvmord.

Jentens mor og bistandsadvokat Stig Nilsen ba tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen se på saken. Han kritiserte politiet for henleggelsen. Hordaland politidistrikt avgjorde i mai 2014 at etterforskningen skulle gjenopptas.

21. oktober 2014 ble morens tidligere samboer, en 33 år gammel voldsdømt litauer, pågrepet og siktet for forsettlig drap. Han benekter skyld.

9. februar 2015 kom en rapport fra en arbeidsgruppe utnevnt av Riksadvokaten. Konklusjonen er at etterforskningen bar preg av alvorlige mangler.

13. februar ga politimannen og varsleren Robin Schaefer ut en bok der han er svært kritisk til ledelsens håndtering av saken.

Spesialenheten for politisaker ila 25. februar Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med Monika-saken, en bot politiet har vedtatt. Ingen enkeltpersoner straffes.

16. desember ba politiet om at statsadvokaten tar ut drapstiltale mot 33-åringen.

– Mangelfull opplæring

Jan Egil Presthus er sjef for Spesialenheten for politisaker. Han sier til BA at etterforskningen har vært omfattende og tidkrevende.

Han viser til at Spesialenheten flere ganger anmodet Arbeidstilsynet til å gå inn i saken, noe de ikke gjorde.

– Vi mener at Schaefers varsling var forsvarlig. Spesialenheten kom også frem til at politidistriktet har en liten bevissthet i forhold til varsling. Opplæringen av regler om varsling har ikke vært tilstrekkelig. Dette er alvorlig, men ikke så alvorlig at det fører til straffeansvar. Det er viktig å presiserere at det er det vi har sett på, sier Presthus.

Les også: Politiet får knusende kritikk

Tidligere politimester John Reidar Nilsen sier til BA at han ikke har fått tid til å lese avgjørelsen.

– Men utfra min kunnskap og kjennskap til saken, herunder de juridiske vurderingene som er lagt til grunn, er jeg ikke overrasket over spesialenhetens konklusjon, sier Nilsen.

Les også: Riksadvokatens melding til politimestrene etter Monika-saken: – Gjør jobben! 

Les deler av rapporten her.

Varslet om etterforskning

Hordaland politidistrikt henla etterforskningen etter Monikas død i august 2012. Politioverbetjent Robin Schaefer reiste i to interne notater i januar 2014 kritiske spørsmål til etterforskningen, og foreslo at denne ble gjenopptatt.

Tidligere politimester Geir Gudmundsen (til venstre) og visepolitimester Gunnar Fløystad. Bildet er tatt de de svarte på kritikken rundt Monika-saken i februar 2015.

Tidligere politimester Geir Gudmundsen (til venstre) og visepolitimester Gunnar Fløystad. Bildet er tatt de de svarte på kritikken rundt Monika-saken i februar 2015. Foto:

I juni 2014 anmeldte Monikas mor politidistriktet for tjenestefeil i forbindelse med etterforskningen. Spesialenheten besluttet å ilegge Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 for å ha utvist grov tjenesteforstand i tjenesten.

Les også: – Håndteringen av Schaefer har vært under enhver kritikk

Schaefer opplevde å bli tilsidesatt og isolert etter å ha varslet om saken, og var i flere perioder sykmeldt i 2015. I mars 2015 ble advokatfirmaet Wiersholm engasjert for å vurdere de arbedsrettslige sidene ved politidistriktets håndtering av Schaefer, og de konkluderte med at politidistriktet hadde brutt arbeidsmiljøloven.

Les også : Politiet ber om drapstiltale i Monika-saken 

På bakgrunn av dette ble Spesialenheten koblet inn for å granske politidistriktets håndtering av Schaefer, og for å se om de fant brudd på arbeidsmiljøloven.

– Ikke overrasket

Visepolitimester Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt er en av dem som er frikjent. Han sier til BA at han ikke er overrasket over konklusjonen fra Spesialenheten.

– Jeg har for å være ærlig vært ganske trygg på at det har vært en forsvarlig behandling av saken. Men på den annen side har hele den prosessen som har pågått i halvannet år vært veldig spesiell og det har vært en vanskelig tid for mange, sier han til BA.

Fløystad er glad for utfallet av etterforskningen.

– Vi er selvfølgelig glade for at Spesialenheten har vært så tydelige på at det ikke er begått noe straffbart her, verken fra enkeltpersoner eller foretaket, sier han.

Les også: Ferdig som politimester i Hordaland 

Han påpeker at dette er en viktig avgjørelse for politidistriktet.

– Det er viktig både for mange som saken angår direkte og for politidistriktet at vi er kommet til en konklusjon i saken, sier Fløystad.

– Krevende

Advokat Svein Holden representerer politiinspektør Sidsel Isachsen.

– Hun er naturligvis tilfreds med resultatet Spesialenheten har kommet til. Det har vært krevende for henne å ha en slik anklage hengende over seg i så lang tid, sier Holden.

Politiinspektør Sidsel Isachsen.

Politiinspektør Sidsel Isachsen. Foto:

– Vil være viktig for læring

Dagens politimester Kaare Songstad sier til BA at han tar Spesialenhetens konklusjon til etterretning.

– Jeg må nå bruke litt til å lese gjennom avgjørelsen som er på 60 sider, sier Songstad.

Sognstad påpeker at konklusjonen, sammen med andre sentrale dokumenter i Monika- saken, vil være viktig for fremtidig læring i politidistriktet.

– Er konklusjonen overraskende?

–  Jeg kan ikke svare på det før jeg har lest avgjørelsen, sier Songstad.

Les også: Slakter politikulturen

Artikkeltags