– En slik opplesning offentlig av navn på mistenkte elever antar jeg er brudd på taushetsplikt, og uansett en svært stigmatiserende fremgangsmåte, sier advokat John Christian Elden til BA.

Mandag bekreftet politiinspektør Morten Ørn overfor BA at skolepersonell hentet ut de mistenkte fra klasserommene og overleverte dem til politiet. Til sammen 27 elever ble mandag anholdt i en stor politiaksjon.

Flere bekrefter at navnene på de mistenkte ble lest opp fra en liste i klasserommene.

Dermed kan både politiet og skoleverket ha brutt taushetsplikten.

– SKJØNNER IKKE POLITIET

Ifølge straffeloven risikerer ansatte i det offentlige bøter eller fengsel i inntil seks måneder for: «Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ».

– Jeg skjønner ikke hvorfor ikke politiet gjorde dette privat og mer diskret, sier Elden til BA.

– SÅ SKÅNSOM SOM MULIG

Politiadvokat Marita Mellingen sier til BA at de gjorde aksjonen så skånsom som mulig.

– Det er på skolen de samles og det er også der deler av omsetningen har foregått, påpeker politiadvokaten. Å skulle fotfølge dem og tatt de mistenkte på et tidspunkt ingen andre var i nærheten, ville blitt vanskelig, legger hun til.

– Elden antar opplesningen av navn på mistenkte i klasserom er brudd på taushetsplikten. Er du enig?

– Jeg konstaterer at han mener det, men har ingen kommentar til det, sier Mellingen.