Dette sier leder for ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Svein Bjørn Losnegård.

Der har de har registrert mange anmeldte forhold om hærverk i form av tagging, men som regel med ukjent gjerningsperson.

Bergen kommune har holdt flere graffitikurs for ungdom. Dette har ikke i alle tilfeller vært like vellykket.

– I flere tidligere oppgjorte saker, hadde gjerningspersoner deltatt på taggekurs, sier Losnegård.

BØTER: I tillegg til at det er få som blir tatt for ulovlig graffiti og tagging, er heller ikke straffen avskrekkende.

– I noen tilfeller kan det være økonomisk straffansvar. I andre tilfeller kan de bli dømt til å fjerne og vaske bort taggen sin.

Han vet ikke hvor mye penger samfunnet bruker på å rydde opp etter ulovlig hærverk, men er sikker på prisen vi betaler er høy.

– Det sier seg selv at det er stort tall det dreier seg om. Det er også et tankekors at mye av de omtalte pengene kunne ha vært brukt til forskjellig forebyggende arbeid, sier han.

FOREBYGGING: Han mener det er viktig å bygge opp et tverretatlig samarbeid for å få bukt med ulovlig hærverk. I tillegg har foreldre et ansvar.

– Jeg ønsker her å legge til at en ny undersøkelse viser at ungdom savner kontakt med foreldrene sine. Undersøkelsen viser også at forholdet til familie og venner står på førsteplass i ungdommenes liv. Kan dette også være en på­minnelse til foreldre om at de bør bry seg? Følg med på hva ungdommene deres holder på med, sier han.

ULOVLIG: Men det er ikke bare ungdommen som driver med ulovlig tagging og graffiti.

– Der er også unge voksne som har glede av å utøve skadeverk.