Varaordfører Marita Moltu (KrF), Randi Amundsen (MDG), Per Stiegler (Ap), samt Jana Midelfart (H) og Mikkel Grüner (SV) sto bak en interpellasjon om barnevernet som skapte en sterk debatt i bystyret.

Forslaget var slik: «Bystyret ber om at det iverksettes en ekstern gjennomgang av minimum fem enkeltsaker fra barnevernet i Bergen, der man ser på prosessene fram mot vedtak beslutninger tatt i barnevernet, vurdering av metode og videre anbefaling».

– Jeg blir ikke mistenksom når det skjer feil i barnevernet. Men jeg blir mistenksom når man motsetter seg å se nærmere på saker som har vært uheldige. Den store taperen blir barna det gjelder, det sa MDGs Randi Elisabeth Amundsen.

Byrådet ved Marita Moltus partifelle, helsebyråd Vigdis Gåskjenn, var imot.

– En gjennomgang vil reise en rekke spørsmål knyttet til mandat og risiko for brudd på taushetsplikten.

Sprekk i Ap og KrF sikret flertall

To fra KrFs gruppe, deriblant Trygve Birkeland, stemte også imot. Det skarpeste innlegget kom kanskje fra Idun Bortne i Venstre.

– Vi stiller store spørsmål om denne gjennomgangen er til barnas beste, hvilken verdi en gjennomgang av så få saker vil ha, og ikke minst graden av eksponering av så få. Her er det en stor risiko for identifikasjon, og vi stiller spørsmål ved lovligheten av dette, sa Bortne i et flammende innlegg.

Vanligvis stemmer byrådspartiene samlet. Det gjorde de ikke her, og forslaget ble vedtatt, med stemmene fra Høyre, MDG, SV, Frp, Rødt, en fra Ap og to fra KrF. Det er 35 stemmer og flertall.

Utbryterne er Marita Moltu (KrF), Elisabeth Leirgul (KrF) og Per Stiegler.

– Det er nødvendig å ha en aktiv holdning til problemsaker for å lære av dem, sa Torstein Dahle i debatten.