Ny diskrimineringsnemnd i Bergen skaper strid

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm (til høyre) er lite glad for endringsforslagene hennes sjef likestillingsminister Solveig Horne la fram onsdag.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm (til høyre) er lite glad for endringsforslagene hennes sjef likestillingsminister Solveig Horne la fram onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen vil ha diskrimineringsnemnd i Bergen

DEL

Regjeringen foreslår å overføre oppgaver fra Likestillings- og diskrimineringsombudet til en ny og styrket likestillings- og diskrimineringsnemnd i Bergen.

– I tillegg til et slagkraftig lovverk må vi ha et godt håndhevingsapparat. Derfor foreslår jeg en ny styrket Diskrimineringsnemnd som skal lokaliseres i Bergen, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

I dag kan det ta opptil to år fra en sak klages inn for ombudet til endelig vedtak i Likestillingsnemnden. I den nye diskrimineringsnemnden skal alle sakene behandles i én instans, og det vil kunne bidra til en halvering av saksbehandlingstiden. Det vil bli krav til dommererfaring for nemndlederne.

Et pådriverorgan

– Jeg vil at det skal få konsekvenser å diskriminere. Den nye diskrimineringsnemnden skal derfor kunne ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold, sier Horne.

I dag har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) en todelt rolle – det er pådriver for likestilling samtidig som det håndhever loven.

– Jeg vil ha et rendyrket uavhengig pådriverorgan som kan være en samfunnskritisk røst i pådriverarbeidet. Når lovhåndheveroppgavene skilles ut, får ombudet en friere stilling i pådriverfunksjonen. Barneombudet har i dag en tilsvarende rolle, sier statsråden.

Bjurstrøm kritisk

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, mener endringene er uheldige og vil bety en svekkelse av ombudet. Den nye nemnden i Bergen skal finansieres ved å hente betydelig ressurser fra dagens Likestillings- og diskrimineringsombud.

– Regjeringen sier i sitt forslag at ressurser tilsvarende 12 til 18 personer vil bli fjernet fra dagens ombud. Dette er rundt dobbelt så mange som jobber med klagesaksbehandling i dag, og innebærer en betydelig svekkelse av ombudet, sier Bjurstrøm.

Artikkeltags