Bompengeprosjektet kan få gratis omkjøringsveier

I 2014 advarte departementet mot lavere trafikktrygghet. I 2019 vil de se om det likevel er mulig å droppe to av bommene til og fra Os.