Byrådet vil kompensere de som kommer skjevest ut økonomisk i bomringen

Byrådspartiene vraker Høyres forslag og går inn for en kommunal refusjonsordning.