– Vi er i utgangspunktet positiv til en økning i kollektivtrafikken, men politikerne burde gjort en realitetssjekk før de kommer med slike forslag, sier hovedtillitsvalgt i Tide, Trude Valle.

I forrige uke ble det klart at byrådet går inn for å øke bompengene til 225 kroner på dager med særlig høy luftforurensing. Lar du bilen stå, vil bane og buss være gratis. Denne saken la byrådet frem sammen med fylkeskommunen.

Utenlandske sjåfører

Valle skjønner ikke hvordan man skal klare rekruttere nok sjåfører til å gjennomføre et slikt kollektivløft.

– Det er, og det har lenge vært, stor mangel på sjåfører. Økte krav til utdanning til yrkessjåfør og en betydelig merkostnad for å få sertifikatet, har ført til at få velger å bli bussjåfør.

4. januar i år styrket Skyss busstilbudet med 300 avganger på hverdager.

– For å klare det har man hentet inn svært mange sjåfører fra andre land, noe som har to utfordringer, kostnad og språk, sier Valle som også er leder for Yrkestrafikkforbundet i Hordaland.

I dag er det om lag 1800 bussjåfører i Hordaland og Sogn og Fjordane. Omtrent 1100 kjører i Bergen.

Valle sier at dersom forslaget om økt kollektivsatsing blir vedtatt, vil det blir et stort behov for sjåfører.

– Det tar minst ett år å få på plass nye sjåfører som skal igjennom utvelgelse, grunnopplæring og tilegne seg spesialkompetanse.

– Før 2008 kostet det 30 000 kroner for et sertifikat. I dag koster det 130.000 kroner på grunn av et EU-direktiv. Hvem skal dekke disse kostnadene?

Gjennomsnittsalder 56 år

Hun viser også til at gjennomsnittsalderen blant dagens bussjåfører er 56 år.

– De kan kjøre buss til de er 75 år, men mange velger å slutte når de er 62. I tillegg har vi stor gjennomtrekk av sjåfører. Jeg tror det vil bli vanskelig og svært kostbart å skaffe mange nye sjåfører i løpet av kort tid.

Hun påpeker at økt kollektivsatsing vil også kreve flere busser for å dekke behov i rushet.

– Hva vil skje med bussene på dagtid, kveld og natt. Skal de bare stå der ubrukt? Dette har også et økonomisk aspekt som må løses.

Hun er redd for at økt kollektivsatsing vil gå utover de ansatte, spesielt sjåførene i kollektivselskapene.

Økt arbeidspress

– Politikerne vil ha dette på plass fra neste vinter. Det tror jeg vil føre til økt arbeidspress på grunn av for få sjåfører. Det vil igjen gå utover servicen til de reisende, poengterer Valle.

Hun mener at skal det satses på kollektiv, må man heller prioritere fremkommelighet.

– Det blir ikke automatisk færre biler selv om kollektivtilbudet blir bedre. Jeg tror egne felt for buss, for eksempel i Fjøsangerveien, vil ha effekt.

– Dersom bilister ser at de kommer raskere frem med buss, kan de medvirke til at de setter fra seg bilen.

– Dersom vi i tillegg får bort billettering på bussen, vil det føre til en vesentlig kortere stans på holdeplassene og mindre tomgangskjøring.

– Vi har jobbet for kontantfrie busser i flere år uten å vinne frem, sier hun.

Fylkesrådmann Rune Haugdal er har forståelse for sjåførenes bekymring.

– Innføring av gratis buss og bane vil gi store utfordringer for kollektivtransportsystemet.

I sin innstilling skriver han at tiltaket ikke bare vil tiltrekke seg bilister, men også gående og syklende.

– Derfor er vi nødt til å gjøre vurderinger av kapasiteten, men også avklare tiltak som kan redusere folks transportbehov. Krav om bruk av hjemmekontor, stenging av arbeidsplasser og skoler er tiltak som må vurderes.

– Et helt hårreisende tiltak

– For Frp er det helt uaktuelt å stenge ned offentlige arbeidsplasser for at byrådet i Bergen skal sette verdensrekord i bompenger, sier fylkespolitiker Silje Hjemdal.

Hun er svært negativ til fylkesmannen innstilling om å vurdere å stenge skoler og offentlige arbeidsplasser for å få nok busskapasitet på dager med dårlig luftkvalitet.

– Gratis buss og bane er ikke engang vurdert som et effektivt tiltak for å bedre luften. Likevel mener fylkesmannen at vi skal vurdere å stenge skoler for å nok busskapasitet.

– Dette forslaget har en del uante konsekvenser som jeg kommer til å forfølge. Jeg er usikker på om det i det hele tatt er lov til å stenge skoler og arbeidsplasser. Denne saken vil jeg ta videre og eventuelt be om lovlighetsvurdering.