Her er byrådets plattform: Slik skal byen styres

Det nye byrådet vil ha bilfrie soner, færre p-plasser, Bybanen langs Bryggen og holde eiendomsskatten konstant.