Klarer ikke å bli enige om verdien av Sølvvarefabrikken

Bystyret har bestemt at kommunen skal kjøpe Kaigaten 1C og 1D for å rive byggene. De blir imidlertid ikke enige med eierne om kjøpesum.