Siden fylket vedtok å legge ned Fana gymnas tidligere denne måneden, har en støttegruppe av foreldre til tidligere og nåværende elever arbeidet dag og natt for å realisere Fana private gymnas.

– Målet vårt er å videreføre skoledriften i bygget på Paradis. På den måten sikrer vi også videre drift av skoleteateret, sier representant for støttegruppen, advokat Leif Kahrs Jæger til BA.

Søkt fylket

Det sendes i disse dager en henvendelse til Hordaland fylkeskommune om å få leie det gamle skolebygget på Paradis. Her vil de drive videregående skole på samme grunnlag som den tradisjonelle driften av skolen, bare på private hender.

Sammen har de en privat skoleaktør.

– Inntil avtalen med dem er underskrevet, vil vi ikke gå ut med hvem dette er, men det en aktør som har konsesjoner nok til alle elever ved Fana gymnas og drive videregående skole der, sier Jæger.

Det betyr at det ikke er snakk om å opprette flere nye skoleplasser i fylket.

Avtale med privat aktør

Ressursgruppen og den private skoleaktøren har allerede utarbeidet en intensjonsavtale som signeres i disse dager.

– Fylket vil vinne på å leie ut bygget. Økonomien i fylket styrkes gjennom leieinntekter og energiøkonomisk er det en fordel å få brukt et bygg som ellers ville stått tomt. Dette prosjektet vil ikke lede til en eneste ny privatskoleplass, fordi vi bruker kun plasser det allerede foreligger konsesjon for, men som er ubenyttet. Vi drifter videre et bygg med det samme formål bygget er laget for, i tillegg tjener det offentlige på det, sier Jæger.

Med seg i kampen for å opprette privatskolen har gruppen Kontinuitetsstyret til Fana skoleteater.

– Vi håper vi kan få aksept for dette hos fylket. Vi vil gjerne fortsette både skoledrift med studiespesialiserende fag, men vi vil også gjerne bidra til å føre videre en snart 80 år gammel teatertradisjon som betyr enormt mye for kulturbyen, sier Jæger.

Han har selv tre barn som har gått på skolen, og som har vært tilknyttet skoleteateret.

– I tillegg har jeg en datter på 16 uker som jeg gjerne vil skal få muligheten til å gå her, sier advokaten med et smil.

Foreløpig negativ

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) er klar i talen om etableringer av flere private videregående skoler.

– Flere private skoleplasser sitter langt inne, men vi skal selvsagt behandle en eventuell sak i koalisjonen, sier Hestetun.

Hun vil imidlertid ta hensyn til eksisterende konsesjoner i en slik sak når det blir aktuelt.

– Vi må undersøke hvordan regelverket slår ut i slike saker.