Dag velger bil til småturer

– Jeg hadde brukt kollektivtrafikk oftere, om det var billigere, sier Dag Drotningsvik (38).