Full splid om byvekstavtalen

Silja Ekeland Bjørkly (H) sliter med å forstå at Hordaland skal ta stilling til en avtale som staten allerede har bestemt seg for å overlate til Vestland.