Krever at utbyggingen av Bybanen til Åsane må fremskyndes

Påtroppende fylkesordfører Anne Gine Hestetun fra Ap flankert av Bente Bondhus fra Sp og Pål Kårbø fra KrF.

Påtroppende fylkesordfører Anne Gine Hestetun fra Ap flankert av Bente Bondhus fra Sp og Pål Kårbø fra KrF. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Anne Gine Hestetun sier at det nye politiske flertallet i fylket er enige om at Bybanen til Åsane må bygges først.

DEL

– Med vår kunnskap i dag, tror vi at realiseringen av Bybanen vestover vil ta tid. Vi har et budskap, selv om vi ikke blander oss inn i trasévalg som Bergen kommune skal gjøre, og det er at utbyggingen til Åsane må fremskyndes, sier Hestetun.

Det er fylket som bygger og driver Bybanen i Bergen. Jernbaneverket har lenge vært klare på at det vil ta tid å få til en løsning på Nygårdstangen slik at de kan flytte fra Minde.

I konflikt

På Minde krysses nemlig Jernbaneverket og Bybanens skinner og interesser, og skal Bybanen inn må Jernbanen ut.

Nå tar altså flere til orde for at det kan være fortere gjort å komme i gang med byggingen nordover mot Åsane i stedet for mot Fyllingsdalen.

Problemet er som kjent at KrF og Venstre vil ha Bybanen langs Bryggen og Ap vil ha den i tunnel.

– Det må gjøres brutale veivalg mot Åsane. Det er alle klar over. Men alle vet hvor avhengig Bybanen er for kollektivsatsingen, og vi kan ikke sitte og se på at man stopper opp, sier Hestetun.

Pål Kårbø sier at man skulle hatt et fylkeskommunalt bygg med skorstein der man plasserte bergenspolitikerne til de ble enige. Ala slik man gjør i pavevalget i Vatikanet.

Signal til de som forhandler

– Dette er et kraftig signal til de som sitter og forhandler nå, sier Pål Kårbø og sikter til byrådsforhandlingene i Bergen.

–Men et tunnelalternativ i sentrum er vel ikke særlig godt utredet?

– Du får ikke oss til å uttale oss om trasévalg, svarer Hestetun.

– Men tror du det går fortere å bygge en tunnel mot Åsane enn å få Bybanen vestover til Fyllingsdalen?

– Vi har tiltro til at det nye regimet realitetsorienterer seg, svarer Hestetun.

– Hvor mener du at den skal gå?

– Jeg velger å ikke mene noe om det, he-he.

– Parodi

Høyres sittende byrådsleder Martin Smith-Sivertsen har ikke lykkes i å lande saken. Han gikk ut i BT i helgen og foreslo en trasé om Nøstet.

– Mange mener at saken for lenge siden er blitt en parodi?

– Jeg har ikke behov for å karakterisere dette. Jeg er opptatt av én ting, og det er at bergenserne får et godt og tjenelig kollektivtilbud. Bybanen er hovedgrepet i det, og den må komme på skinner.

– Hva tror du er mest realistisk da, Bybanen i tunnel eller Bybanen langs Bryggen?

– Jeg velger, igjen, å ikke mene noe om det i denne omgang, men jeg er sikker på at Bybanen til Åsane er realiserbar dersom det er vilje til det.

Bryggen er det eneste realistiske

Pål Kårbø svarer tydeligere på følgende spørsmål: «Er det ikke slik at skal Bybanen kunne bygges hurtig til Åsane, så må den gå langs Bryggen?»

– I respekt for kunnskapen som er fremskaffet anser vi Bryggen som det eneste reelle alternativet. Men det er løsninger i Åsane og Sandviken som må sees på, på nytt, sier Kårbø.

Fylkeskommunen og Bergen kommune får denne høsten en relativt tilsvarende politisk ledelse. I Bergen er det Ap, KrF og Venstre som tar over.

Jevnlige møter på toppnivå

– Vi vil innføre jevnlige møter på topp-politisk nivå for å få til en bedre samordning mellom fylke og by. Dette har vi allerede fått positivt svar på, sier påtroppende varaordfører Pål Kårbø (KrF).

Ap, KrF og Sp med støtte fra SV tar altså makten i fylket etter valgseieren. De lover også at billettprisene på kollektivtransport skal fryses.

Prisene skal ikke økes mer enn vanlig prisøkning. De vil også "forbedre dagens anbudssystem på kollektiv" og sette inn flere busser der det er behov.

De vil også fjerne natt-taksten og forenkle takstsystemet. I dag er det billigere å busse mellom sentrum og Arna enn å ta tog, dette vil de gjøre like billig.

De lover også å forbedre dagens ungdomskort.

Artikkeltags