Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet skal ikke kutte i boligstøtten

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi har sett nøye på saken, og bestemt at vi ikke vil gjøre noen endringer i den kommunale bostøtten.

Det sier sosialbyråd Erlend Horn til BA, som er den som er ansvarlig byråd for dette vedtaket.

– Dette er en økonomisk prioritering byrådet gjør. Vi vil at bostøtten også i fortsettelsen skal være et virkemiddel for å sikre gode boforhold for vanskeligstilte i byen vår.

For å forstå bakgrunnen til at byrådet nå altså har fattet et vedtak om å beholde status quo, må vi spole noen år tilbake i tid.

Bedt om å utrede saken

I desember 2014, like før 2015-budsjettet skulle vedtas, var det noen som oppdaget at daværende byråd hadde tenkt å spare penger på å kutte i den kommunale bostøtten.

Bostøtte er et økonomisk tilskudd som gis til innbyggere i en kommune med særlig lav inntekt, for at de skal ha råd til et ordentlig sted å bo.

Det finnes både statlig og kommunal bostøtte. Statens andel er noe alle berettigede i Norge kan få.

Det er opp til hver enkelt kommune om man i tillegg vil gi en kommunal bostøtte til sine innbyggere.

Det forrige byrådet ville stramme inn i den kommunale delen, noe som førte til store protester.

I stedet bestemte bystyret at en eventuell innstramming måtte utredes nærmere før det kunne vedtas.

Da dagens byråd tiltrådte lå denne utredningsbestillingen på bordet deres, og det er den som ble ferdigbehandlet i byrådsmøtet sist torsdag.

– Vi har gått grundig gjennom ordningen, og konkluderer med at vi ikke ønsker å gjøre noen endringer i dagens ordning. Det er ikke her vi skal spare inn penger, sier Horn.

Han presiserer at de rundt 30 millionene det er snakk om allerede er lagt inn i kommunens budsjett for neste år.

– Vi må altså ikke finne 30 nye millioner på grunn av dette.

Bystyret bestemmer

Summen det koster å opprettholde bostøtten som i dag vil imidlertid fortsette å øke de kommende årene.

Grunnen til det er at den statlige delen av støtten ikke har beveget seg i takt med utviklingen av leiepriser i Bergen.

– Mange som mottar bostøtte bor i kommunale boliger. Hvorfor kan man ikke bare senke leieprisene?

– Fordi vi i Bergen har et prinsipp om gjengs leie. Det vil si at leien i den kommunale boligen skal være sammenlignbar med utleieboliger i det private markedet. Vi vil ikke at beboere skal være avhengige av kommunale boliger over lengre tid, men ønsker å stimulere til at de etter hvert beveger seg over i det private markedet, svarer Horn.

Byrådet sender nå saken over til bystyret, som skal ta den endelig avgjørelsen om ting skal fortsette som før.

Kommentarer til denne saken