Byrådsforhandlingene mellom Ap, KrF og Venstre strammer seg til. I kveld skal Harald Schjelderup (Ap) rådføre seg med sin nyvalgte bystyregruppe.

Venstre skal også ha møte i kveld, et medlemsmøte der de skal oppsummere valget. Dette møtet er imidlertid berammet lang tid i forveien. Byrådsforhandlingene med Ap og KrF blir også et tema der.

Ap sine representanter har fått beskjed om ikke si hva det gjelder. Men etter det BA har grunn til å tro så har bybanen kommet på bordet i forhandlingene.

Ap står alene

Ap står alene blant de tre partiene om å ville ha den i tunnel ut av byen. SV, KrF og Venstre inngikk en bybaneallianse før valget, og den alliansen er ikke brutt. (De vil ha den langs Bryggen, og dette er en svært viktig sak for de tre partiene).

Tidligere har BA spurt Harald Schjelderup om han har mandat til å gi bort bybanen til KrF og Venstre, altså gå med på å bygge den langs Bryggen.

– Jeg har mandat til å forhandle om bybanen, svarte Schjelderup til det.

Her er de viktigste temaene de må bli enige om:

Privatisering

Ap er i mot privatisering, men kan godt være med på at tjenester utføres av ideelle organisasjoner, slik KrF er en sterk tilhenger av. Venstre er alene om å være for privatisering prinsipielt.

Rusomsorg

Her er det KrF som skiller seg ut mest, med å være imot sprøyterom i motsetning til Ap, KrF og Venstre. KrF er likevel på gli i dette spørsmålet i Bergen.

Skole

Ap og KrF gikk til valg på høyere bemanning i grunnskoletrinnet. På dette feltet er det Venstre som skiller seg mest ut. I motsetning til Ap er de prinsipielt for privatskoler, og for at private skal drive og leie ut skolebygg (OPS).

KrF er for private livssynsskoler, noe Ap inngikk et forlik med KrF om i Stortinget: Poenget er at eierne ikke får ta ut profitt.

Byutvikling

Alle sier de er for å bygge tettere. Alle sier de er for å styrke Bergen sentrums posisjon. Alle sier de vil satse på sykkel og gange. Så får tiden vise hvilke utbyggingsplaner det nye byrådet tør å si nei til, og hvilke grep de klarer å gjøre i sentrum.

Søndagshandel vil Venstre ha, men da bare i sentrum.

Bil

Alle vil bygge en ny firefelts tunnel, Ringveg øst, fra Fjøsanger til Arna. Det er stor skepsis blant alle disse partiene til en tunnel fra sentrum til Sandviken (den såkalte bymiljøtunnelen).

Alle er for rushtidsavgift.

Skjenking

Ap og KrF er i hovedsak enige om skjenketidene i Bergen. Kulturskjenkeordningen skal opp til ny vurdering, og de vil sikkert bruke politiets vurderinger for det dem er verdt. Venstre vil ha langt mer liberale skjenketider, men er alene om dette.

Eldreomsorg

KrF, Ap og Venstre vil øke bemanningen, men alt dette avhenger til syvende og sist av budsjettsituasjonen. Venstre vil ha flere private aktører på banen, men det kan de nok glemme i dette selskapet.

Eiendomsskatt

Alle er for eiendomsskatt, men Ap sysler med en utforming som i større grad rammer de dyre boligene og skjermer de billigere boligene.