Det første «skikkelige» forhandlingsmøtet om nytt byråd i Bergen blir klokken 1300.

Det melder Ap og KrF.

Tidligere i dag har BA omtalt at Ap foretrekker SV foran Venstre i byrådet.

Harald Schjelderup sa til BA i går at han håpte at de i løpet av dagen skal konkludere med hvem de skal invitere med i forhandlinger om byrådsmakt.

De har de nå gjort. Selv om flere i Ap mener Venstre har spilt seg selv ut da de brukte store deler av valgkampen på å advare mot Ap, har Schjelderup invitert dem med videre. Det i motsetning til Sp, MDG og Rødt.

Ap og KrF trenger fire mandater til, og det kan de få av enten SV (som har fem) eller Venstre (som har fire) eller begge to.

– Vi har sagt hele veien at vi stiller i en forhandling om politikk med alle partier, og det skal vi gjøre, sier Venstres Erlend Horn til BA.

– Vil dere sitte i et «byråd med fagbevegelsen», slik dere har advart mot?

– Politikken vil være det avgjørende, mitt utgangspunkt er at jeg kan forhandle med alle partier om politikk, svarer han til det.

Et første skritt

I dag begynner altså de trolig lange samtalene om de vanskelige tingene mellom de fire partiene.

– Nå er det først et møte om man skal diskutere om de fire partiene er villige til å gå i forhandlinger sammen, poengterer rådgiver i Ap, Karina Asbjørnsen.

BA vet at Schjelderup og KrFs Dag Inge Ulstein har som ambisjon å skape et bredest mulig flertall bak byrådet.

For fem dager skrev BA nettopp at det er mest realistiske er at Ap, KrF, Venstre og SV forhandler om en politisk enighet.

Her er de viktigste temaene de må bli enige om:

Privatisering

SV er ihuga motstandere av privatisering av offentlige tjenester, i langt større grad enn Ap. Likevel kan SV godt være med på at tjenester utføres av ideelle organisasjoner, slik KrF er en sterk tilhenger av. Venstre er alene om å være for privatisering prinsipielt.

Rusomsorg

Her er det KrF som skiller seg ut mest, med å være imot sprøyterom i motsetning til Ap, SV og Venstre. KrF er likevel på gli i dette spørsmålet i Bergen.

Bybanen

Ap står alene blant de fire partiene om å ville ha den i tunnel ut av byen. SV, KrF og Venstre inngikk en bybaneallianse før valget, og den alliansen er ikke brutt. (De vil ha den langs Bryggen og dette er en svært viktig sak for de tre partiene).

Religion

Skolegudstjenester slik vi har i Bergen, vekker vemmelse i SV. Men en bedre praktisert fritaksordning kan gjøre det mer spiselig for dem.

Ap sikter til at det er et nasjonalt regelverk som skal følges.

Skole

Ap og KrF gikk til valg på høyere bemanning i grunnskoletrinnet. På dette feltet er det Venstre som skiller seg mest ut. I motsetning til Ap og SV er de prinsipielt for privatskoler, og for at private skal drive og leie ut skolebygg (OPS).

KrF er for private livssynsskoler, noe Ap inngikk et forlik med KrF om i Stortinget: Poenget er at eierne ikke får ta ut profitt.

SV liker ikke dette spesielt godt heller.

Byutvikling

Alle sier de er for å bygge tettere. Alle sier de er for å styrke Bergen sentrums posisjon. Alle sier de vil satse på sykkel og gange.

Så får tiden vise hvilke utbyggingsplaner det nye byrådet tør å si nei til, og hvilke grep de klarer å gjøre i sentrum.

Søndagshandel vil bare Venstre ha, men da bare i sentrum.

Bil

Alle utenom SV vil bygge en ny firefelts tunnel, Ringveg øst, fra Fjøsanger til Arna. Det er stor skepsis blant alle disse partiene til en tunnel fra sentrum til Sandviken (den såkalte bymiljøtunnelen).

Alle er for rushtidsavgift.

Skjenking

Ap, SV og KrF er i hovedsak enige om skjenketidene i Bergen. Kulturskjenkeordningen skal opp til ny vurdering, og de vil sikkert bruke politiets vurderinger for det dem er verdt. Venstre vil ha langt mer liberale skjenketider, men er alene om dette.

Eldreomsorg

SV har de mest radikale standpunktene med krav om sekstimersdag og bemanningsnormer. KrF, Ap og Venstre vil også øke bemanningen, men alt dette avhenger til syvende og sist av budsjettsituasjonen. Venstre vil ha flere private aktører på banen, men det kan de glemme i dette selskapet.

Eiendomsskatt

Alle er for eiendomsskatt, men SV vil ha inn mer eiendomsskatt enn Venstre, Ap og KrF. Dessuten vil SV ha en eiendomsskatt som i større grad rammer de dyre boligene og skjermer de billigere boligene.