Det pågikk mye i kulissene i Bergen Høyre i forkant av møtet i Høyres hus i Kong Oscars gate. I møtet kom protesten til syne på sitt vis.

Målet til flere i Høyre var å få fatt i en motkandidat til Martin Smith-Sivertsen. Han er frontfiguren som tapte valget i Bergen. Sist Høyre gjorde det var i 1999, kanskje tilfeldigvis forrige gang Smith-Sivertsen var partiets frontfigur.

Men all politisk sedvane er at førstekandidaten blir gruppeleder i partiet, dersom valget ikke vinnes slik at førstekandidaten blir byråd eller byrådsleder. Sist gang det ikke skjedde, var i 1999. Da «avsatte» Frps bystyregruppe Arne Sortevik. Det resulterte i at Frps partiledelse reiste til Bergen og satte skapet på plass.

15 faste i bystyret

Mandag skulle bystyregruppen til Høyre konstituere ny gruppeledelse. De er 15 faste medlemmer og 18 vararepresentanter. Oppmøtet var stort, 31 av de 33 som har stemmerett var til stede.

Høyre får nå enten 2,5 eller 3 hele stillinger i rådhuset. Det er en dramatisk reduksjon på heltidsstillinger i partiet. I dag har de 12.

Les saken: Makten gir dem rikdom

Normalt, altså, skulle Smith-Sivertsen blitt gruppeleder uten diskusjon. Men i forkant ble det forsøkt å få Hilde Onarheim og Dag Skansen til å stille som motkandidater til Martin Smith-Sivertsen.

Verken Onarheim eller Skansen ville stille. Avstemmingen fikk dermed et utrykk som kunne vært hentet rett ut av en satirisk film om demokratiske prosesser i et kommunistdiktatur. «Her er deres kandidat, stem på ham».

Den ene kandidaten, Martin Smith-Sivertsen, vant altså «valget». Men av de 31 som hadde stemmerett, stemte 9 blankt.

Altså nesten en tredjedel av gruppen. Smith-Sivertsen sier at han på generelt grunnlag ikke kommenterer det som skjer på interne møter i Bergen Høyre.

– Men jeg er fornøyd med å ha fått tillit som ny gruppeleder, skriver han til BA i en SMS.

Da stemmene ble talt opp skal Martin Smith-Sivertsen selv ha spøkt med at han var blant dem som stemte blankt.

Generasjonsskifte

Om han er gruppeleder nå, er det få som regner Smith-Sivertsen som den opplagte førstekandidaten til valget i 2019. Det gjør nok han ikke han selv heller. Heller ikke Hilde Onarheim eller Henning Warloe regnes som sterke kandidater til valget om fire år.

Internt i Høyre snakker også Smith-Sivertsen om at det nå må komme et generasjonsskifte i partiet i Bergen. Ser man på de 15 som ble valgt inn i bystyret i høst er snittalderen nærmere 50 år, tross innslag som Hanna Atic (24), Anine Frølich (19) og Charlotte Spurkeland (28).

Internt skal Smith-Sivertsen ha snakket mye om at det trengs å bygges nye lag i Høyre, men da underforstått med at hans primære rolle er å legge til rette for at nye folk skal «blomstre».