– Samarbeidet for perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen, skriver Terje Mathiassen fra Ap. Han blir den nye ordføreren på øyen.

Askøy har de to siste periodene vært styrt av Høyre og Frp. Men velgerne har kastet dem fra maktens tinde, og nå er det altså en femparti-koalisjon som skal styre øyen.

Skal styrke kommunen

De varsler en ny kurs.

– Hvor kommunen er en sterk samfunnsutvikler og god tjenestelevarandør, sier Mathiassen.

– Hva vil dere gjøre annerledes opp mot det den borgerlige konstellasjonen har gjort?

– Vi vil arbeide for å styrke viktige områder som skole, kultur og helse. For å greie dette vil vi styrke kommunens økonomien ved å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, sier Mathiassen.

Det skal med andre ord innføres eiendomsskatt på bygg brukt til næringsvirksomhet. Han vil ikke komme inn på hvor mye eiendomsskatt de skal kreve inn.

– Det får vi komme tilbake til, sier han.

Reverserer planene om Kleppestø by

Der Bergen har bybanesaken har Askøy Kleppestø-saken. Koalisjonen tar med seg Askøylisten - et listeparti som sier de er for åpenhet i politiske prosesser. De mener at planene om et nytt Kleppestø sentrum er blitt til på udemokratisk vis.

Så hva vil skje med Kleppestø by nå?

– Koalisjonen vil utvikle Kleppestø til et godt kommune- og regionssenter. Men samtidig vil vi reversere Kleppestøplanen og legge vekt på innbyggernes engasjement og medvirkning.

– Hvordan ser du på det å lede en så bred koalisjon, med så mange partier?

– Å lede en slik bred koalisjon vil bli spennende. Vi er fem parti som har greid å bli enige om en politisk plattform som omhandler mange saksområder for kommunen.