– Jeg er veldig skuffet, og jeg mener det er dumt, sier Harald Schjelderup om at SV ikke engang gadd å sondere med Venstre om å danne et nytt byråd.

Dette til tross for at Ap før dagens sonderingsmøte garanterte at Venstre sin arbeidsgiverpolitikk ikke ville bli gjeldende.

– Arbeidsgiverpolitikken til et nytt byråd kommer til å ligge svært tett opptil Aps primære politikk. Den vil ligge i skjæringspunktet mellom Ap og KrF, sa Schjelderup til BA.

Det vil si at det går mot et kompromiss der kommunale tjenester gjerne kan utføres av ideelle organaisasjoner, mens kommersielle organisasjoner får nei.

Venstre får blankt nei til privatisering 

I 13-tiden i dag, tirsdag, startet altså de første byrådssonderingene mellom SV, KrF, SV og Arbeiderpartiet.

SV er ihuga motstandere av privatisering av offentlige tjenester, i langt større grad enn Ap. Likevel kan SV godt være med på at tjenester utføres av ideelle organisasjoner, slik KrF er en sterk tilhenger av.

– Vi sier bare nei til Venstre

Grunnen til at SV trekker seg ut av sonderingene skal etter det BA får opplyst enkelt og greit være at Venstre er invitert inn.

Det er tull at vi har trukket oss fra sonderingene. Vi ønsker bare ikke å delta i sonderinger med Venstre, det er urealistisk å samarbeide med dem i byrådet, sier Mikkel Grüner, som leder forhandlingene for partiet.

– Men Ap sier jo at det er uaktuelt å innføre Venstres arbeidsgiverpolitikk, og at den kommer til å ligge nært opp til Aps primærstandpunkt?

– Jeg ser at Ap forskutterer en forhandling som ikke er begynt. Vår politikk ligger fjernt fra Venstre på dette. Vi og Venstre må være ærlige på det. Vi kan ikke forvente at de kaster vrak på et så primært standpunkt bare for posisjoner. Noen prinsipper må vi ha.

Nei til Venstre - igjen

Han understreker at dette ikke betyr at det ikke er grunnlag for å forhandle med Ap og KrF.

– Vi er bare åpne på hvem man kan og ikke kan samarbeide med. 

– Dersom Venstre «føyer» seg i arbeidslivspolitikken, kan dere gå inn i byrådsforhandlinger med dem senere?

– Det er andre politikkfelter vi er sterkt uenige med dem i. De plasserer seg til høyre for Høyre i en rekke vesentlige spørsmål. Dessuten: Det er slik at Venstre fikk tilbakegang i Bergen. Vi og Arbeiderpartiet hadde fremgang, det betyr at velgerne ønsker seg politikk fra venstre ikke sentrum, sier Grüner.