– Hvorfor har de åpnet brevet mitt? De kunne jo bare enkelt ha googlet meg og funnet husnummeret, sier Anita Nesse Rugland til BA.

Denne uken fikk hun et brev i en konvolutt med postens logo. Inne i konvolutten lå et brev til henne fra en bekjent. Det hadde Posten åpnet.

– BARE TULL

Utenpå konvolutten står det trykket:

«(...) Bestemmelsene gir Posten rett til å åpne ubesørgelige postsendinger når dette er eneste utvei for å finne hvem som er sender eller adressat.»

Det opprinnelige brevet til Anita var adressert med fullstendig navn. Gateadresse og postnummer var også på plass. Det eneste som manglet var husnummeret.

– At det å åpne brevet var eneste utvei er jo bare tull, sier Rugland.

Hun presiserer at hennes husstand er den eneste med navnet Rugland på hele Sotra, og at posten alltid har kommet frem uten husnummer tidligere. Nå lurer hun på om det er systemet til Posten som gjør ting mer tungvindt enn nødvendig.

– Det virker som utviklingen går baklengs.

Hun legger til at det ikke var noe i det opprinnelige brevet som avslørte hvilket husnummer hun bor på, og at Posten da må ha funnet ut av dette på annet vis etter at de åpnet brevet.

LETT TILGJENGELIG OPPLYSNINGER

Et raskt søk i gulesider.no på navnet Anita Nesse Rugland gir med et tastetrykk fullstendig adresse med husnummer.

Pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Posten Norge beklager at de har ikke har klart å få dette brevet frem til Anita Nesse Rugland.

– Forklaringen er at posten sorteres maskinelt, og kommer ferdigsortert til budene. Derfor blir vi sårbare for feil og mangler på navn og adresse, forklarer hun.

– Når det er sagt er likevel manglende husnummer noe vi burde fanget opp. Vi vil derfor gå igjennom rutinene våre for nettopp å unngå slike hendelser, fortsetter Ebeltoft-Skaugrud.

– VI BURDE IKKE ÅPNET DET

Hun har sjekket opp i hva som har skjedd med Ruglands brev mer detaljert og har funnet ut at brevet ble maskinelt sortert på terminalen i Bergen før det ble sendt videre til Oslo.

– På grunn av manglene husnummer har brevet automatisk gått videre til Oslo til en egen enhet der som skal finne rett adresse og sikre at mottaker får brevene sine.

Hun sier likevel at Posten i dette tilfellet ikke skulle åpnet brevet.

– I dette tilfellet burde vi ikke åpnet brevet, men sendt brevet tilbake til distribusjonsenheten som helt sikkert hadde lagt det i riktig postkasse, fastlsår Ebeltoft-Skaugrud.