Kaller valget «Oslo-basert»

Listen er lang over nordmenn som er hedret med frimerker. Da Shetlands-Larsen ble foreslått som motiv på frimerker ved neste års fredsjubileum, var svaret nei fra Posten.