Presser frem Bybane-svaret i Høyre i dag

Ring meg, sier Dag Skansen (H) til sine egne representanter. Han vil vite hvordan de stemmer i bystyret i morgen.

Ring meg, sier Dag Skansen (H) til sine egne representanter. Han vil vite hvordan de stemmer i bystyret i morgen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kaoset rår fremdeles i bybanesaken. Høyres representanter i bystyret må allerede i dag gi beskjed til gruppeleder Dag Skansen om hvordan de vil stemme i Bybane-saken.

DEL

Sykkel VM-tilbud: Få to uker med BA levert hjem gratis

Tirsdag, i morgen, skal trasévalget til Åsane avgjøres i bystyret. Slik situasjonen er nå står valget mellom tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate eller ved Kjøttbasaren.

Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen, har vært i samtaler med alle representantene sine i løpet av helgen.

– Jeg har ikke fått beskjed fra riktig alle, men fra veldig mange. Det gjenstår litt, sier Skansen til BA.

– Hva er beskjeden da?

– Det ser ut til at folk går inn for innstillingen (innslag ved Kjøttbasaren red. anm.), svarer han.

I forrige ukes kaos ble det klart at Høyres medlemmer i bystyregruppen står fritt når det skal stemmes i bystyret.

To i Høyre, Robert Monsen og Atle Fasteland, har tidligere varslet at de kan komme til å stemme «etter egen overbevisning» i Bybane-saken.

Det betyr støtte til Arbeiderpartiets forslag om å legge Bybanen i tunnel ved Peter Motzfeldts gate.

– Jeg kommer ikke til å si til pressen hva jeg kommer til å stemme. Vi har fremdeles samtaler innad i partiet. Jeg ser også at det vil være ganske alvorlig å velte sitt eget byråd, sier Fasteland.

– VIL IKKE SELGE BYRÅDET

Høyre og Frp er enige om å legge den inn ved Kjøttbasaren og KrF har beholdt plassen i byrådet ved å støtte dette subsidiært.

Bare dersom dette forslaget får flertall og blir vedtatt i bystyret unngår man at byrådet går i oppløsning.

– Jeg har fremdeles ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme, men jeg vil ikke «selge» byrådet, for å si det slik, sier Jacob Mæhle.

Han bekrefter har det har vært en hektisk telefonvirksomhet i helgen og at han har snakket med Skansen i løpet av helgen.

– Jeg skal snakke mer med Dag Skansen senere i dag. Han vil ha et svar fra alle representantene om hva de skal stemme i løpet av dagen, sier Mæhle.

Mæhle avviser at han føler seg presset til å stemme for byrådets innstilling. Det vil si at tunnel ved Kjøttbasaren skal utredes som førstevalg.

– Vi er fristilt, men man føler press på grunn av den vanskelige politiske situsjonen og hvilke konsekvenser det vil få. Bybane-saken har gitt meg flere våkenetter. Det må jeg innrømme, sier han.

SIRKUS I BYSTYRET

I bystyret er det oftest slik at når det er alternative forslag til en sak, så stemmer man over dem utfra hvor mange som stemte på dette alternativet i forrige runde i komitebehandlingen. De med færrest stemmer ryddes unna først. I Bybane-saken kan dette være avgjørende for utfallet av saken.

Her følger et forsøk på forklaring:

Etter at småpartiene sine ulike alternativer til bybane-trasé har falt i bystyret, vil Arbeiderpartiets forslag tas opp til votering.

Dette forslaget vil få støtte fra flere av partiene opposisjon: Rødt, MDG, Sp og Byluftlisten, og slik få 24 stemmer.

Skal utbryterne fra Høyre og Frp stemme for dette forslaget, må de reise seg opp i bystyret. Skal Aps forslag fa flertall, 34 stemmer, må da 10 fra Høyre og Frp gjøre det.

Dette vil bli en stor belastning for disse eventuelle representantene. Og dette forslaget vil dermed mest trolig ikke få flertall.

Så skal det Høyre, KrF og Frp ble enige om i byrådet og komiteen voteres over, altså et tunnellinnslag i Kjøttbasaren.

Men dersom to av representantene fra Høyre og Frp ikke stemmer for forslaget, så har heller ikke dette forslaget flertall.

Fra da av har bystyret to valg: Enten tar man forslagene opp til ny votering samme kveld for å se om noen endrer stemmegivningen, eller så utsetter man saken.

En annen måte å votere over saken er å fremme byrådets innstilling, med tunnel fra området ved Kjøttbasaren, først.

Dette alternativet faller da dersom to eller flere i Høyre og Frp sitter i ro. Skjer dette vil det etterpå kunne være lettere å argumentere for «at vi nå må man bli enige om noe», og så stemme for Peter Motzfeldts gate.

UVISST UTFALL

Resultatet, både av voteringen i saken og voteringsrekkefølgen, er uviss og saken er svært uoversiktlig per i dag.

– Vi tar ikke initiativ til å endre på voteringsrekkefølge bygget på sedvane, men det er veldig uheldig at voteringsrekkefølgen kan avgjøre en så viktig sak, sier Aps Harald Schjelderup til BA.

Han mener alt kaoset bystyret befinner seg i, kunne vært løst opp i av byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.

– Hun kunne akseptert at KrF bare stemte for Bryggen, og trukket kabinettspørsmålet sitt. Da hadde bystyret funnet det reelle flertallet med omlag 50 stemmer, nemlig tunnel fra Peter Motzfeldts gate. Vi ville slik også unngått en omkamp dersom Kjøttbasaren ikke lar seg realisere, sier Schjelderup.

Artikkeltags