160.000 norske brukere er registrert på Facebook. Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik er én av dem. Han regner ti journalister blant sine Facebook-venner. Kokkvold mener dette kan skape problemer.

– Disse journalistene bør ikke lage saker om fylkesordføreren. Vi driver ikke journalistikk på våre venner, fastslår presseforbundets generalsekretær overfor Adresseavisen.

TEKNIKK OG ETIKK
– Dette handler om pressens troverdighet. Vi kan ikke oppføre oss slik at vår troverdighet svekkes. Om vi får tilgang til en ny teknikk betyr ikke det at vi får en ny etikk, påpeker Kokkvold.

Sandvik mener det ikke er problematisk at han har journalister som venner.

– Dette er et større problem for pressen. Spørsmålet er vel heller om journalister bør avstå fra å registrere seg på Facebook. Denne diskusjonen bør pressen føre innenfor egne rekker, sier Sandvik.

VIL IKKE HINDRE
Assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening registrerte seg på Facebook for to uker siden. Han kan ikke se at kontakten med dette nettstedet er verre enn kontakt via andre nettbaserte tjenester.

Sjefredaktør Arne Blix i Adresseavisen vil heller ikke hindre sine ansatte i å registrere seg på Facebook.

– Nei, slike forbud har jeg liten tro på. Men vi bør være forsiktige med hvem vi oppgir som venner. Kilder er ikke venner, sier Blix.