Vegard Laukhammer, prosjektleder for fornybar energi ved Christian Michelsen Research (CMR), var 10. juni i dialog med tre ulike departementer angående såkalte GreenStat, et forslag om et nytt, statlig energiselskap for ny grønn energi.

Utgangspunktet for forslag et, som BA først omtalte i mars, er at Laukhammer mener Statoil og Statkraft er for tungrodde til å dyrke frem nye prosjekter innen fornybare energi. Det er her GreenStat kommer inn. Laukhammer mener Bergen kan være et naturlig hovedsete, og melder om interesse for ideen.

– Mange har gitt uttrykk for at de vil samarbeide med oss, selv om vi ikke har fått noen konkrete millionløfter ennå, forteller han til BA.

– VIL SE GRUNDIG PÅ DET

Sammen med Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet, var Klima- og miljødepartementet i samtale med Laukhammer om visjonen. Statssekretær Lars Andreas Lunde (H), forteller at han ikke kommer på andre prosjekter av samme omfang.

– Jeg kan ikke huske å ha blitt presentert for andre forslag på denne skalaen, sier Lunde.

Han forteller at dette nå vil vurderes.

– Vi vil se grundig på det i berørte departementer. Vi er enige at det er viktig å skifte fra fossil energi og bygge ut nye, fornybare energiformer dersom Norge skal må sine klimamål, men vi må nesten se nærmere på dette, sier han, og begrunner det blant annet med kostnadene:

– Det er snakk om betydelige mengder kapital, og vi kan ikke ta stilling til bruk av så mange milliarder over bordet.

– Det er jo et veldig ambisiøst prosjekt de har lagt frem, påpeker Lunde, som mener privat deltakelse ikke er til å unngå.

– Det er helt klart nødvendig med privat kapital for en slik satning, og jeg mener det bør være betydelige mengder privat kapital tilgjengelig, sier han. Laukhammer er åpen for dette.

– Først jobbet vi med en plan A som var en slags Statoil-modell; tungt statlig eierskap. Etter å ha vørt i dialog med departementene, tenker jeg at industriell deltakelse er viktig. Målet er å få denne aktøren på banen. Om den er statlig eller industriell, er lite interessant, men tilgang til statlig kapital er viktig, enten det er garantier eller billige lån.