Pasient ble feilaktig underlagt tvang i månedesvis

Betanien DPS har skjerpet rutinene etter at de ikke fanget ikke opp at tvangsvedtaket til en pasient var gått ut.

Betanien DPS har skjerpet rutinene etter at de ikke fanget ikke opp at tvangsvedtaket til en pasient var gått ut. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I mer enn to måneder ble en pasient ved Betanien DPS underlagt tvang uten gyldig vedtak.

DEL

Pasienten det gjelder har vært under tvunget psykisk helsevern i flere år.

I 2016 ble tvangsvedtaket forlenget til å gjelde til mars 2017. Likevel ble pasienten underlagt tvunget psykisk helsevern i mer enn to måneder etter dette, til slutten av mai.

Hendelsen ble meldt til Helsetilsynet av Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern, som er dem som avgjør om tvangsvedtak skal forlenges.

Fylkesmannen i Hordaland har gransket saken, og konkludert med at Betanien DPS har brutt kravet til forsvarlig virksomhet i spesialisthelsetjenesteloven.

– Svært alvorlig inngrep

Bakgrunnen for at pasienten ble underlagt fortsatt tvang skyldes at den ansvarlige for vedtaket ved en feiltakelse trodde at det hadde lenger varighet. Feilen ble ikke fanget opp internt.

Fylkeslegen påpeker at det er Betanien DPS sin oppgave som institusjon å ha oversikt over pasienter som er under tvangsbehandling, samt å sikre at vedtakene blir fulgt etter regelverket og innenfor fastsette datoer.

Det understrekes i vedtaket at tvangsbruk er et svær alvorlig inngrep i enkeltmenneskes liv og selvbestemmelse, og at kontrollkommisjonens oppgave er å sikre den enkeltes rettssikkerhet i møte med det psykiske helsevesenet.

– Glad det ble påpekt

Brede Aasen, leder for Betanien DPS, understreker til BA at redusert og riktig bruk av tvang er et svært viktig område for dem, både på institusjonsnivå og på individnivå.

– Tvang er et svært alvorlig inngrep, og vi er glade for at kontrollkommisjonen påpekte feilen vi hadde gjort. Vi har nå fått innført bedre internkontroll for at dette ikke skal skje igjen, sier han.

Han sier at de underrettet pasienten om det inntrufne umiddelbart.

– Jeg kan også legge til at det ikke er registrert tiltak av tvang mot pasienten i den perioden etter at tvangsvedtaket var gått ut.

Fylkeslegen har sagt seg fornøyd med de skjerpede rutinene til Betanien DPS, og skriver at saken er avsluttet fra deres side.

Solli DPS refses etter dødsfall

Fylkesmannen har også ført tilsyn med Solli DPS etter at en pasient ble funnet død. Her konkluderes det med at de ikke ga en pasient fullt ut forsvarlig helsehjelp.

Pasienten hadde tidligere fått oppfølging ved Solli DPS, men behandlingen var avsluttet etter ønske fra pasienten selv.

Samtidig fikk vedkommende behandling for rusavhengighet ved Avdeling for rusmedisin ved Helse Bergen.

Behandlerne der ble bekymret for at pasientens psykiske tilstand hadde forverret seg da vedkommende begynte å avlyse timer, og kontaktet fastlegen, som igjen kontaktet Solli DPS. Pasienten fikk en akutt-time noen dager senere, men møtte ikke til denne.

Det ble da ikke gjort noe forsøk på å komme i kontakt med pasienten, som på et senere tidspunkt ble funnet død hjemme.

– Veldig tragisk hendelse

Fylkeslegen skriver at Solli DPS ikke ga fullt ut forsvarlig helsehjelp, fordi det ikke ble gjort noe for å komme i kontakt med pasienten.

Direktør for Solli DPS Inger-Johanne Nedreas Haukedal sier til BA at de nå er i gang med å utarbeide nye rutiner når det gjelder pasienter som ikke møter til timer, og som er vurdert til å være i faresonen.

– Vi har ikke hatt gode nok spesifiserte rutiner for denne gruppen, og det jobber vi med å utarbeide nå.

Direktøren understreker at dette er en veldig tragisk hendelse, som de beklager på det sterkeste.

– Det er ikke alt man kan avverge, men vi skal gjøre alt vi kan for å forhindre at noe lignende skjer igjen, sier hun.

Artikkeltags