Når veterinærer får inn hardt skadde dyr til behandling der eieren av dyret er ukjent, kan de få kompensasjon for behandlingen fra Mattilsynet. Dersom det skadde dyret er en katt, som ikke er ID-merket og man ikke vet hvem som eier den, er kompensasjonssummen omtrent lik kostnaden ved å avlive katten.

– Hvis vi får inn en hardt skadet katt, der vi ikke finner eieren og vi ikke med enkle grep kan gjøre dyret friskt, hender det dessverre at vi står i den situasjonen at vi må avlive katten, forteller Tor Kvinge, veterinær og daglig leder ved dyreklinikken PetVet Bergen.

– Vi kan ikke la dyret lide i påvente av at noen skal komme og si at de eier katten.

IKKE SVART-HVITT

Kvinge forteller at dersom dyret er hardt skadet, koster det mye bare å stabilisere dyret.

– Men dette er ikke svart-hvitt. Hvis vi kan smertelindre pasienten med relativt enkle midler, er vi villige til å strekke oss ganske langt slik at en eventuell eier kan få mulighet til å melde seg. Men det forutsetter at vi innenfor rimelighetens grenser kan gjøre det komfortabelt for dyret, og forsvare å ha dem liggende på klinikken en stund.

I tillegg må prognosene være gode.

– En brukket fot, for eksempel, er en alvorlig skade som det koster mye å reparerer, men der prognosene er gode dersom eier ønsker å behandle.

SKJER OFTE

Klinikken ser også an katten, om det er sannsynlig at den har en eier og ikke er en villkatt. Katter som bærer preg av ikke å ha et hjem blir som oftest avlivet.

– Med mindre skader, som for eksempel infeksjoner, som er lette å behandle, behandler vi og beholder katten opptil en uke. Dersom ingen har meldt seg da, tar vi kontakt med dyrebeskyttelsen i Bergen og overlater katten til dem, sier Kvinge.

Godtgjørelsen klinikken får fra Mattilsynet skal dekke de faktiske utgiftene klinikken har ved behandling. Arbeidstimer dekkes ikke, men ifølge Kvinge er veterinærene på hans klinikk villig til å strekke seg langt for å behandle skadede dyr.

– Det folk må være klar over, er at dette skjer ofte. Cirka en gang i uken opplever vi å få inn skadde dyr som vi ikke vet hvem eier. Da må vi ta stilling til om vi skal behandle eller avlive. Det er ofte vanskelig å ta stilling til det.

– ID-MER KATTEN

Kvinge sier det stort sett er katter de får inn til på denne måten.

– Det har hendt at vi får in hunder og, men da er som oftest eieren ikke så langt unna.

Hans sterke oppfordring til katteeiere er å id-merke katten sin, og å tegne dyreforsikring.

– Er katten id-merket tar det oss tre minutter å finne eieren. Da kan vi komme raskere i gang med effektiv behandling som minsker lidelsene for dyret. Det er en fordel for oss, og selvfølgelig for katteeieren, som er glad i dyret sitt, sier han.

– Har man i tillegg forsikring, slipper dyreeieren å i samme grad ta stilling til kostnadene ved behandlingen.

– BLIR OFTE AVLIVET

Seniorrådgiver i Mattilsynet Siri Lødtvedt sier at det er samme sats for nødhjelp til viltlevende dyr som for katter uten ID-merking.

Hun forteller at dette i utgangspunktet gjelder alle dyr, men at problemstillingen er mer relevant for katter enn for eksempel hunder.

– Vår erfaring er at hundeeiere er flinke til å melde fra dersom hunden er savnet, eller at eieren ikke er langt unna dersom en hund for eksempel blir påkjørt. Det forholder seg annerledes med katter, som kan vandre lang av sted på egen hånd. Og eierløse katter er ganske vanlig, mens det er sjelden vi ser eierløse hunder.

– Godtgjørelsen veterinærene får for å behandle denne kategorien dyr er omtrent det samme det koster å avlive et dyr. Er det en sammenheng?

– Denne satsen skal dekke en enkel undersøkelse, så det er ingen automatikk i at dyret avlives. Men dersom vi ikke vet hvem som eier dyret, og dermed ikke har noen som kan ta seg av dyret og pleie det dersom det er nødvendig, blir det ofte avlivet, forteller Løtvedt.

– Vi synes jo katteeiere skal merke dyret sitt. Da har vi anledning til å kontakte dem og høre om de vil betale for behandlingen av dyret.

Løtvedt forteller at godtgjørelsen fra Mattilsynet skal sørge for at klinikkene ikke går med tap når de yter nødhjelp.

– Det er for å sikre at skadde og syke dyr får akutt hjelp når de trenger det.