Bergen kommune gikk tirsdag ut på sine hjemmesider og opplyste om at rådhuset rengjøres etter funn av asbest.

En henvendelse fra en ansatt førte til de første undersøkelsene. Prøver fra vedkommendes kontor viste at det var asbest i taket.

Luftprøven viste 0,003 asbestfiber per millimeter luft – langt under Arbeidstilsynets grenseverdi på 0,1 millimeter.

– Dette er svært lave konsentrasjoner. Et bilde på det er at Arbeidstilsynets anbefalte grenseverdi er 33 ganger høyere enn det som er målt ved det aktuelle kontoret, sier assisterende kommuneoverlege Ola Jøsendal i pressemeldingen.

Måtte evakueres

Kommunen utførte flere prøver, noe som ga funn av asbest på kjøkkenet i åtte etasjer av rådhuset.

– Selv om resultatene ikke overstiger grenseverdiene, skal det ikke være asbeststøv i rom hvor noen arbeider. Vi kommer til å rengjøre lokalene for dette støvet, og gjøre tiltak som binder støvet der hvor det er nødvendig. Bygget skal friskmeldes, og vi tar flere prøver for å være på den sikre siden, sier kommunaldirektør Tor Corneliussen i pressemeldingen.

Det pågår for tiden rehabilitering av rådhuset, som er erklært som utrygt fordi det er avdekket alvorlige mangler i konstruksjonen.

Alle de ansatte måtte 13. september flytte ut på kort varsel da det ble avslørt at firmaet som bygget rådhuset hadde kuttet grovt da søylene skulle armeres.