Slik ransaking har vært fast praksis ved institusjonen, som også har avdelinger i Arna og på Voss.

MÅ SLUTTE
Fylkesmannen har nå pålagt dem å slutte med slik rutinemessig ransaking etter å ha gjennomført et tilsyn.

«Vedtak om ransaking skal være skriftlig, og skal begrunnes, og protokollføres», heter det i rapporten.

Institusjonen må også slutte med å beslaglegge mobiltelefonene til beboerne. Mobilforbud er lovstridig. Skal en nekte en beboer å ha mobiltelefon må dette fattes i et vedtak, begrunnes og protokollføres.

Styve Gard inngår også avtaler med beboerne som innskrenker deres rettigheter. Dette må de nå slutte med.