– Konsekvensene må Bergen kommune vurdere. De har et beløp de må finne inndekning for. Sannsynligvis går de med et underskudd i 2011 som de må dekke inn, sier departementsråd i kommunaldepartementet Eivind Dale til BA.

Torsdag ettermiddag satt byrådet i et krisemøte. De mottok brevet der departementet stiller seg side om side med Fylkesmannen i dag.

Etter det BA får opplyst vil ikke vedtaket få tilbakevirkende kraft. Det gjelder for årene 2010 og 2011.

Det er delt ut 550 millioner kroner i ekstraordinært utbytte fra BKK til eierne hvert av disse årene, Bergen kommunes del av dette blir om lag 204 millioner kroner.

Det betyr, slik BA forstår det, at de må dekke inn 408 millioner kroner i løpet av de to kommende årene

Kommunen har gått med overskudd i mange år, og det er høyst trolig at byrådet kan bruke disse overskuddene til å dekke inn pengene.

– De har inntil to år på å dekke det inn, sier Dale.

BLÅSTE SPAREPENGENE

Det som er ulovlig er at byrådet har brukt ekstraordinære utbytter fra BKK til drift.

Kort sagt at sparepenger blir brukt til drift i stedet for det som er lovlig, nemlig investeringer.

Det som er vurdert er regnskapet for 2010 og budsjettet for 2011

– Utbyttene er ikke løpende inntekter, mener vi. De blir sett på som engangsinntekter, sier Dale.

– Var det en vanskelig sak å behandle?

– Ja, det var en ganske omfattende sak, men vi har brukt noe tid. Vi føler oss rimelig trygge på lovforståelsen, sier Dale.

TVILER PÅ SØKSMÅL

– Men dette er gjort over flere år, får vedtaket tilbakevirkende kraft slik at beløpene øker?

– Jeg vil ikke legge sammen år og beløp, dette får kommunen selv svare for, sier Dale.

– Monica Mæland tidligere sagt at det kan bli aktuelt å gå til søksmål mot staten dersom de ikke får det som de vil. Frykter du det?

– Det har jeg hørt rykter om, men det er tvilsomt om de har anledning til det. Dette er ikke en privatrettslig sak.

– ALVORLIG SITUASJON

– Vi har hele tiden ment at å bruke sparepengene våre i BKK til vanlig drift i beste fall er uklokt og i verste fall ulovlig, sier byrådslederkandidat Harald Schjelderup til BA og legger til at byrådet ba om et raskt svar.

– Det har det nå fått fra de faglige ekspertene i departementet, sier Schjelderup.

Han mener Bergen er ført inn i en alvorlig situasjon.

– Budsjettet for 2012 skal legges frem kun en uke etter valget, og vi har lenge bedt Høyre om å svare oss på hva de vil gjøre dersom budsjettet underkjennes. Nå er vi der vi fryktet. Det er høyrebyrådet som selv har skapt denne alvorlige situasjonen, og vi forventer nå at de er tydelig på hvordan de løser floken, sier han.

At Monica Mæland, når hun kommer ut av krisemøtet, vil mene noe om regelverket, tar han for gitt.

– Hvis hun er misfornøyd med det, bør hun ta det opp med sin egen partileder. Dette er et regelverk Høyreleder Erna Solberg selv har stått inne for og forvaltet i hele sin tid som kommunalminister.

– HAR SPILT POKER

Hvor dramatisk vedtaket fra regjeringen er for byrådet og kommunen, er det delte meninger om. En av de som drev frem lovlighetskontrollen fra bystyret, Mathias Furevik fra Rødt, mener det dreier seg om en halv milliard.

– Dette betyr at Bergen kommune står uten lovlig budsjett for 2010 og 2011. Nå må byrådet legge frem et nytt budsjett uten 325 millioner kroner i kapitaluttak fra BKK. I tillegg må jukset fra 2010-budsjettet rettes opp. Her dreier det seg om 241 millioner kroner. Til sammen har byrådet et underskudd på 566 millioner kroner i 2011-budsjettet, sier Furevik og legger til at «nå betaler innbyggerne prisen for at Høyre og Monica Mæland har spilt poker med innbyggernes velferd».

– HØYRE MÅ VELGE

En av dem som vil styre sammen med Høyre kommende periode er Venstre og Julie Andersland. Hun mener Høyre må velge.

– Høyre har låst seg til et Frp som har allergi mot eiendomsskatt. Ingen liker skatt, men ett eneste år med eiendomsskatten fra 2007 hadde dekket inn igjen hele underskuddet. Nå er det slutt på kreativ bokføring fra byrådet, og nå må de velge: Moderat eiendomsskatt, eller kutt i de kommunale tjenestene, sier Julie Andersland (V).