Regjeringen vil fjerne tillegg for uføre som blir alderspensjonister

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) hevder uføretrygdede som blir alderspensjonister, kan få opptil 50.000 kroner mer i pensjon enn yrkesaktive.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) hevder uføretrygdede som blir alderspensjonister, kan få opptil 50.000 kroner mer i pensjon enn yrkesaktive. Foto:

Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme for uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen.

DEL

Skjermingstillegget kompenserer uføre, som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid slik yrkesaktive kan. Nå mener regjeringen at uføretrygdede som blir alderspensjonister kan få opptil 50.000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av i tidlig 60-årene, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det kan spares inn 1,3 milliarder kroner i 2030 gjennom endringen. Forslaget er i tråd med arbeidslinjen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til avisen.

Hun viser til at Stortinget ved innføringen av skjermingstillegget i 2011 forutsatte at det skulle revurderes «etter noen år». Den foreslåtte endringen gjelder dem som er født i 1954 eller senere.

– Vi ser at regjeringen nok en gang legger til grunn at uførhet er et personlig valg fremfor noe man av medisinske grunner blir tvunget til. Vi vil kjempe hardt imot at forslaget blir realisert, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Artikkeltags