Flertallet i Høyre og Frp vil ha Bybanen i tunnel. I kveld slår trolig Ap følge. Holder dette seg er det et stort flertall for Bybanen i tunnel i bystyret, når saken skal avgjøres en eller gang på nyåret.

Venstres Erlend Horn mener at det forslaget som ligger i bordet nå fra Høyre, og trolig fra Ap, er så dårlig og dyrt at byrådet må snu alle steiner for å finne en bedre løsning.

KRISEMAKSIMERING?

Alternativet til Ap og Høyre, som ligger i bordet, er å legge Bybanen i tunnel fra Christies gate og ut av Bergen. I tillegg vil de to største partiene i bystyret legge Bybanen i tunnel videre i Sandviken, og forlenge Fløyfjellstunnelen.

– Alt dette medfører en dyrere og dårligere løsning, som i verste fall blir så dyr at man må skrinlegge å bygge Bybanen til Åsane, sier Horn.

– Er ikke dette krisemaksimering?

– Jeg mener ikke det. Dette er tiårets viktigste sak. Når man risikerer å lage en løsning som tar lang tid å bygge, vil gjøre Bybanen dårligere og blir fryktelig dyr, da er det på sin plass å bruke store ord.

I konsekvensutredningen er et alternativ der Bybanen går til Nordnes og krysser Vågen enten i tunnel eller i bro skrinlagt.

Å legge alt i tunnel er dyrt, det vil koste omlag like mye som å legge Bybanen i tunnel fra Christies gate.

Det er broen over Vågen som kan være aktuell for Venstre å kikke nærmere på likevel.

SKAL TA DEN OPP MED RYGG

Horn sier til BA at han vil ta det opp med Filip Rygg i løpet av de nærmeste dagene.

– Slik hele situasjonen er blitt er vi villige til å se på andre løsninger enn de vi har hatt foran oss nå. Det kan være bedre enn å legge Bybanen i tunnel, om det lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte. Har vi først en time-out må vi bruke tiden godt, sier Horn.

Broen er lagt ganske langt inn i Vågen, og konsulentene som har laget en egen rapport om alternativet mener dette vil forstyrre verdensarvstedet Bryggen på en langt mer dramatisk måte enn å legge Bybanen langs Bryggen.

– Hvorfor er ikke broen lagt lenger ute i Vågen, eventuelt?

– Jeg vet ikke, men det vil være interessant å få vurdert, og byrådet bør som sagt snu alle steiner i arbeidet sitt nå, sier Horn.

VIL IKKE KONKLUDERE

Byutviklingsbyråd Filip Rygg måtte forsvare pausen han og resten av byrådet tar i Bybane-saken i hele går kveld.

– Er det for sent å utrede et Vågen-alternativ skikkelig nå?

– Jeg vil Ikke være konkluderende i det jeg sier, for her er det sprik i meninger og signaler. Men jeg er litt skeptisk til å ta alle mulige runder på nytt, det må jeg si, sier Rygg til BA.

Broen ble tatt ut på grunn av trussel mot verdensarvstatusen til Bryggen. I tillegg, med mindre man bygger en vippebro, vil ikke Statsraad Lehmkuhl kunne legge til kai utenfor Bryggen, forklarer Rygg.

– Men Staatsråden går vel ikke inn og ut av Vågen hver dag?

– Nei, men å sperre et ikon-element som Statsraaden ute fra Vågen er ikke bare-bare. Men som sagt, jeg vil ikke avskrive eller konkludere noe. Kollektivmessig har Bybanen til Nordnes noe for seg, sier Rygg.

FRYKTEN ER REELL

– Horn frykter at Bybanen som de store partiene ønsker seg til Åsane blir så dårlig og dyr at den skrinlegges. Har han noe å frykte?

– Selvfølgelig kan vi gjøre et så dårlig håndtverk at prosjektet kan bli skrinlagt. Jeg tror ikke det vil skje, og det er derfor jeg vil bruke denne tiden til å komme frem til en bane som er praktisk mulig å bygge, som forholder seg til Bybanen som konsept, og som vi kan samles oss om politisk, sier Rygg.