Laksetopp vant langvarig konflikt med bilselger

Næringslivstoppen seiret i erstatningssak i lagmannsretten etter kjøp av en brukt Audi A6.

DEL

Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog ble i Bergen tingrett tilkjent millionbeløp i erstatning etter sitt trøblete Audi-kjøp.

Bilselgeren anket rettsavgjørelsen.

Nå har Gulating lagmannsrett konkludert med at anken forkastes, og at Aarskog har vunnet ankesaken.

Millionsum

Konflikten med bilselgeren oppsto etter at Aarskog i 2013 kjøpte en Audi A6 av firmaet V & L Bil AS.

Bilen hadde en kjøpesum på kr 1,19 millioner som ble oppgjort ved innbytte av to biler og innbetaling av et mellomlegg på 175.000 kroner.

Aarskogs nye Audi var tilsynelatende uten heftelser, men i ettertid viste det seg at bilen han betalte for ikke var fri for heftelser likevel.

I midten av august i fjor møtte næringslivstoppen Aarskog i Bergen tingrett for å kreve erstatning for grovt bedrageri.

Det skjedde etter at han i desember 2016 begjærte arrest i V & L Bil AS og styreleder sine formuesgoder for sikring av kravet.

I flere år var saksøkte hovedeier og øverste leder for det nevnte bilselgerfirmaet. 30. november 2016 gikk selskapet konkurs. Grunnet konkursen ble arrestkravet begrenset til styrelederen, og Aarskog fikk arrest i saksøktes formuesgoder.

I april i fjor ble det tatt ut søksmål, og i fjor høst dømte tingretten saksøkte til å betale Aarskog 932.765 kroner, samt 211.085 kroner i sakskostnader.

Fraværsdom

– Jeg personlig har aldri mottatt pengene, så jeg vil kjempe for å unngå å betale, oppga saksøkte overfor BA som grunnlag for anken.

Mannen mener at sletting av salgspantet ikke var hans ansvar, men selskapet sitt ansvar.

Gulating lagmannsrett er av en annen oppfatning. Lagmannsretten viser til at lånet står i hans navn, «og at han personlig hefter for gjelden sikret ved salgspantet», står det å lese i dommen.

Bilselgeren møtte ikke opp til den sivile rettstvisten. Tingrettens vurdering var at saksøkte ikke hadde gyldig fravær og at vilkåret for fraværsdom var oppfylt. Saksøkte var uenig.

– Jeg fremla en utfyllende legeerklæring som burde vært tatt til følge, uttalte han til BA.

Lagdommerne deler tingrettens oppfatning på dette punkt også. Etter lagmannsrettens vurdering gir den fremlagte legeerklæring ikke grunnlag gyldig fravær, står det i kjennelsen.

Nå som anken er forkastet, må bilselgeren må ut med ytterligere 19.000 kroner i sakskostnader, står det i den ferske kjennelsen fra lagmannsretten.

Artikkeltags