Riksantikvaren vil ha Bybanen i tunnel ut av byen

Her ved Nonneseter ønsker Riksantikvaren at Bybanen skal dukke ned. Den kommer først ut igjen i Sandviken.

Her ved Nonneseter ønsker Riksantikvaren at Bybanen skal dukke ned. Den kommer først ut igjen i Sandviken. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Vil ikke ha Bybanen over Bryggen.

DEL

– En Bybane fremfor Bryggen vil kunne føre til uakseptable konflikter med kulturminner av internasjonal verdi. Vi ber derfor Hordaland fylkeskommune om å anbefale Bergen kommune å velge en tunnelløsning for Bybanen gjennom Bergen sentrum til Åsane, står det i et skriv BA har fått innsyn i.

ANGREP UTREDNINGEN

Riksantikvaren sto bak et av de kraftigste angrepene på konsekvensutredningen for Bybane til Åsane, som ble lagt frem i sommer.

En rekke forhold, mente de, var ikke godt nok utredet. Blant dem konsekvensene for de fredede kulturlagene i Sandbrogaten (ved Vikinghallen), og hvilken barriereeffekt Bybanen ville ha for opplevelsen av Bryggen som verdensarvsted.

Etter kommunens ekstrautredninger er de ennå ikke helt fornøyd.

At Bybanen foran Bryggen skulle kunne utgjøre en fare for verdensarvstatusen til Bryggen, det nevnes ikke i det hele tatt.

Men de er ikke helt fornøyd med utredningene som er gjort. Riksantikvaren ba om en visualisering av barriereeffekten Bybanen foran Bryggen vil ha for verdensarvstedet, der hyppighet, lengde og bevegelse ble vist i en 3D-modell.

IKKE AVGJØRENDE

Kommunen innfridde ikke ønsket.

–Likevel har ikke vært avgjørende for vårt syn på Bybane fremom Bryggen, står det.

I tilleggsutredningene gikk det frem at det kunne holde med å grave fundamentet for banen en meter ned. Da vil kulturlagene, som Bryggen står på, mest trolig kunne bli spart.

Likevel, de er ikke fornøyd med usikkerheten i dette bildet. Fundamenteringen kan bli vanskelig å gjennomføre. En konsekvens kan bli arkeologisk utgraving og skade på omkringliggende kulturlag. Likevel:

–Det er mulig å etablere en Bybane her, men det er etter vår mening svært problematisk.

Hordaland fylkeskommune har fått utredet en løsning der tunnelinnslag er flyttet fra Kaigaten til sør for Statens hus. Dette er løsningen som Riksantikvaren «sterkt vil anbefale».

OPTIMISTISK BYRÅD

Noen ord mangler i Riksantikvarens tilbakemelding: «Varsel om innsigelse». Derfor er byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) optimist.

– Jeg hadde kanskje forventet et varsel om innsigelse til Bybanen langs Bryggen, derfor er jeg er positivt overrasket, sier han til BA.

Han mener konfliktnivået er dempet etter dette brevet fra Riksantikvaren. Nå, mener han, tyder alt på at politikeren kan velge mellom de ulike måtene å la Bybanen komme seg ut av byen på. De tvinges ikke inn i ett spor som følge av at et eller annet valg er umulig.

– Det er uansett ulemper og gevinster med alle valgene, og disse skal det bli opp til bystyret å vekte, sier han.

PS! I tilleggsutredningen der tunnel fra Sølvvarefabrikken er vurdert, går det frem at dette alternativet vil være uheldig for fremtidig byutvikling på Nygårdstangen og på terminalområdet. Det reises også tvil om at dette alternativet faktisk er mulig å bygge.

Artikkeltags