Robin Hood får ikke gi råd til de fattige

Vararepresentant i Stortinget Gina Barstad (SV) spurte justisministeren i Stortingets spørretime om han ville revurdere kriteriene for hva «Tiggerpakken» kan brukes til.

Vararepresentant i Stortinget Gina Barstad (SV) spurte justisministeren i Stortingets spørretime om han ville revurdere kriteriene for hva «Tiggerpakken» kan brukes til. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) vil ikke endre på Tiggerpakken.

DEL

Vararepresentant i Stortinget Gina Barstad (SV), som er inne for Audun Lysbakken i hans pappapermisjon, stilte onsdag spørsmål i Stortinget om regjeringen ville revurdere sine nye krav til hvem som kan søke om midler fra «Tiggerpakken».

Tiggerpakken er ti millioner kroner som er satt av til humanitære tiltak for fattige tilreisende EØS-borgere. I fjor fikk blant annet Robin Hood-huset i Bergen midler fra denne pakken, til å starte en rådgivningstjeneste for dem som kommer hit, enten for å tigge eller søke arbeid.

I de nye kriteriene for å søke om midler er det ikke lenger anledning til å få støtte til slike rådgivingstjenester.

– Overnatting og sanitærforhold er kjempeviktige tilbud som det er stort behov for, og det bør absolutt bevilges midler til disse tiltakene. Men i et langsiktig perspektiv er det er også viktig at det finnes en slik rådgivningstjeneste, sier Barstad til BA.

– Det er krise i Europa, og det vil fortsette å komme desperate mennesker hit på jakt etter et bedre liv. Da er det viktig at de får råd om hvordan de kan gå frem. Av og til er det rådet å dra hjem igjen, for det er en del som har urealistiske forventninger til hva man kan få til i Norge.

– BEHOVET FORSVINNER IKKE

Barstad mener at det også bør gis støtte til tiltak som kan hjelpe mennesker ut av den desperate situasjonen, og at Robin Hood-huset sin rådgivingstjeneste er et slikt tilbud.

Som svar på det muntlige spørsmålet svare justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) at de kriteriene som ligger i utlysningen står fast.

– Han begrunnet dette med at det var basert på Stortingets merknader i saken, og det synes jeg er interessant siden KrF og Venstre uttrykte i BA at de vil beholde dette tilbudet, sier Barstad.

Hun håper at ikke siste ord er sagt i denne saken.

– Det vil være behov for hjelpetiltak av denne typen i lang tid fremover, og jeg tror vi vil merke det spesielt frem mot sommeren, sier hun.

– Det er veldig viktig at man også har tilbud som hjelper folk ut av fattigdom. Den økonomiske krisen i Europa ligger ikke an til å bli løst med det første.

MÅ LEGGE NED

Caritas St. Paul, som er en hjelpeorganisasjon i regi av den katolske kirke, fikk også tildelt midler av Tiggerpakken i fjor.

De driver Caritas infosenter, som hovedsakelig bistår arbeidsinnvandrere med informasjon om norsk arbeidsliv.

– De aller fleste som kommer til oss er arbeidssøkende, eller har kanskje allerede en jobb og lurer på ting rundt det, sier prosjektmedarbeider Lone Lunemann Jørgensen.

– Vi bistår med informasjon rundt plikter og rettigheter i arbeidslivet, men folk kommer også til oss med andre spørsmål. Er man helt ny i landet lurer man gjerne på ting som hva er Nav, hvordan fungerer det norske skattesystemet, og om det lønner seg å jobbe svart.

– På noen måter fungerer vi også som et sted å orientere seg om det norske samfunnet. Vi har tid til å lytte til det de lurer på og vil snakke om, for vi er ikke et Nav-kontor med trangt tidskjema.

Lunemann Jørgensen oppgir at cirka 160 personer har henvendt seg til infosenteret i perioden fra september til desember.

De har midler til å drifte infosenteret ut april. Med de nye kriteriene for hvilke tilbud som kvalifiserer til midler fra regjeringens tiggerpakke, faller tilbudet til Caritas St. Paul utenfor.

– For vår egen del er det selvsagt synd, for vi har brukt masse tid på å lære opp og engasjere de frivillige som jobber på infosenteret. Men det er mer synd for de menneskene som har behov for et slikt tilbud som vi tilbyr. Det er behov for denne tjenesten, og det behovet kommer ikke til å forsvinne med det første, sier Lunemann Jørgensen.

Artikkeltags